Vĩnh Phúc
Với quyết tâm cao, cách làm quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, huyện Vĩnh Tường là một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ VIII - năm 2019. Đã có 32 giải thưởng dành cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.
Căn cứ vào thực tiễn công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc cần chú trọng tổng kết mô hình tốt, cách làm hay, phân tích rõ vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy về những hạn chế, yếu kém, những vấn đề đặt ra nhưng chưa được giải quyết, những vấn đề còn gây bức xúc trong nhân dân; đánh giá sâu việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng - Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Trang1
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: