Vĩnh Phúc
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc có 56 chi, đảng bộ cơ sở, 7 đảng bộ bộ phận, 280 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 4.000 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng ủy Khối coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt của toàn Đảng bộ.
Sáng 30-7-2021, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HDNĐ tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Với mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, Chương trình tổng thể về THTK, CLP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 6127 vừa ban hành chiều ngày 24-7-2021. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người về/đến từ thành phố Hà Nội tại Văn bản số 6123, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ. Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành Kế hoạch số 184 về việc triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 quy mô đến 20.000 giường.
Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Giữ vững và phát huy thành quả xây dựng NTM tại các địa phương, từng bước nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn, giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ, nâng cao các tiêu chí NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.
Ngày 29-6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh và thông qua các nghị quyết quan trọng.
Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 6.800 lao động, trong đó đưa 20 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Ngày 24-5-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch 30-KH/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.
Với cấp cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai thì sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa quyết định trong việc quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai. Bởi vậy, phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong quản lý đất đai đã được nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng mang lại hiệu quả.
Ngày 23-5, cử tri ở khắp các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc hào hứng, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri trên địa bàn Vĩnh Phúc đi bỏ phiếu đạt 99,41%, là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất. Có được kết quả này là do Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai kịp thời, đầy đủ, sáng tạo, đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.
Trang123456
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: