Vĩnh Phúc
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các chủ doanh nghiệp tư nhân, đảng viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, đến nay nhiều TCCSĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Với quyết tâm cao, cách làm quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, huyện Vĩnh Tường là một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ VIII - năm 2019. Đã có 32 giải thưởng dành cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.
Căn cứ vào thực tiễn công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc cần chú trọng tổng kết mô hình tốt, cách làm hay, phân tích rõ vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy về những hạn chế, yếu kém, những vấn đề đặt ra nhưng chưa được giải quyết, những vấn đề còn gây bức xúc trong nhân dân; đánh giá sâu việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng - Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Trang1
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: