Văn kiện - Tư liệu
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
10:44' 21/10/2011


Kính thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị trong Ðoàn Ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Kính thưa Quốc hội,

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục xuất hiện những khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, kinh tế phát triển không ổn định, lạm phát tăng cao, an sinh xã hội chưa bảo đảm, đời sống của một bộ phận nhân dân và những người hưởng lương còn gặp nhiều khó khăn... Trên thế giới, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, khủng hoảng nợ công lan rộng ra nhiều nước, bất ổn chính trị ở Trung Ðông, Bắc Phi... Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm rất cao, các giải pháp thích hợp bảo đảm thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn trong những tháng cuối năm 2011, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định những nội dung sau đây:

Một là, xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 2005-2010 và năm 2011; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và năm 2012; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2012; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015; kế hoạch vốn trái phiếu 2011-2015; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Hai là, thông qua 5 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết: Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Ðo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; cho ý kiến về 13 dự án luật: Luật Giáo dục đại học, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Giám định tư pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giá, Luật Quảng cáo, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Biển Việt Nam và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ba là, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại khu kinh tế, làng nghề; xem xét một số báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 8, thứ 9, Quốc hội khóa XII đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Bốn là, xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và xem xét, quyết định một số vấn đề khác.

Kính thưa Quốc hội,

Kế thừa, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội các khóa trước đây, ngay sau kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng Ðề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và thống nhất một số nội dung báo cáo Quốc hội cho thực hiện ngay từ kỳ họp thứ hai này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm thực hiện; đồng thời, đề nghị Quốc hội cho tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Ðề án, đưa ra những kiến nghị cần thiết để vừa tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, vừa góp phần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng; đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS