Văn kiện - Tư liệu
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới
15:17' 10/8/2011
Ngày 9-8-2011, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã đến thăm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và có bài phát biểu trước cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.


Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo, các cán bộ nghiên cứu, các học viên đang học tập tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Tôi rất vui mừng và phấn khởi được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Lào sau Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như sau khi tôi được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ mới. Nhân dịp sang thăm Việt Nam, tôi rất vinh dự và tự hào được đến thăm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tại diễn đàn trọng thể này, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Giám đốc, cùng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, các thầy, cô giáo và các cán bộ nghiên cứu và học viên của Học viện đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng nhiệt, thể hiện sinh động tình đồng chí anh em thân thiết.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần sang thăm Việt Nam, nhưng mỗi lần sang thăm chúng tôi đều rất vui mừng và phấn khởi được tận mắt chứng kiến sự thay đổi một cách nhanh chóng và sâu sắc trên mảnh đất Việt Nam anh hùng, nhất là những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội. Mặc dù còn gặp phải những khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng nhanh và liên tục ở mức cao và toàn diện, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đồng thời, Việt Nam có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều nước và đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển của cộng đồng thế giới; vị thế và vai trò của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ mới Đảng và Nhà nước Việt Nam, trên tinh thần triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và những kết quả của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn và vững chắc trong sự nghiệp đổi mới, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được và đánh giá cao sự phát triển cũng như những đóng góp quan trọng của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong sự nghiệp chung của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Như chúng ta đã biết, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều thập kỷ lịch sử bắt đầu từ Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc năm 1949. Trong suốt quá trình phát triển liên tục, Học viện đã đáp ứng yêu cầu cách mạng trong từng giai đoạn, đặc biệt là trong 25 năm đổi mới, Học viện đã có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng và trong toàn hệ thống chính trị, vừa là trung tâm nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Có thể khẳng định rằng, trong những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của Học viện. Nhân dịp này chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện, toàn thể các thầy cô giáo, các cán bộ, công nhân viên, các nhà nghiên cứu về những thành tích to lớn của các đồng chí.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với dân tộc Việt Nam mà còn quan tâm thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “giúp bạn là tự giúp mình”, trong những năm qua, Học viện đã ra sức giúp đỡ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho cách mạng Lào với một số lượng rất lớn, cả ngắn hạn và dài hạn, bằng nhiều hình thức với nhiều đối tượng và trình độ khác nhau như: cao cấp, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; sau khi tốt nghiệp trở về nước, các đồng chí đó đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong số đó có rất nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ chủ chốt nòng cốt của Lào trên tất cả các lĩnh vực, kể cả ở Trung ương và địa phương. Ngoài ra, Học viện còn quan tâm hợp tác với Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào triển khai nhiều dự án, chương trình như trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và trao đổi các đoàn giảng viên, dự án giúp xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các trang thiết bị, phương tiện giảng dạy và học tập. Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, cũng như Ban lãnh đạo, toàn thể các thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng đã hết mình cống hiến trí tuệ và mồ hôi, sức lực của mình vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho cách mạng Lào trong nhiều thập kỷ qua. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới ánh sáng của Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giành được những thành tích to lớn hơn nữa và xây dựng Học viện trở thành trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia, ngọn cờ đầu trong tổng kết lý luận và thực tiễn; có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Là những người đồng chí anh em cùng chung lý tưởng và vận mệnh, chúng tôi rất phấn khởi và tự hào trước những thắng lợi và thành tựu mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được và luôn coi những thành tựu đó như thành tựu của chính mình và là bài học quý giá, nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, tôi xin thông báo với các đồng chí, qua 25 năm đổi mới nhân dân Lào chúng tôi cũng giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong: chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhân dân có tinh thần đoàn kết hài hòa, kinh tế có tốc độ tăng trưởng liên lục, đời sống về vật chất và tinh thần, văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hiện nay, kiên trì đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc của Đảng, vừa mạnh dạn, vừa sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng, sức mạnh của dân tộc và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, chúng tôi đang tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 7 (2011-2015) trên tinh thần bốn “đột phá”, đó là: (1) đột phá về mặt tư duy; (2) đột phá mạnh mẽ về phát triển nguồn nhân lực; (3) đột phá về việc giải quyết hệ thống cơ chế, chế độ, cải cách thủ tục hành chính Nhà nước; (4) đột phá trong việc giải quyết xóa nghèo cho nhân dân và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để làm cho đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước chậm phát triển vào năm 2020. Trên tinh thần đột phá đó, trong những năm tới, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thực hiện 7 phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu, trong đó coi phát triển kinh tế là trung tâm, tập trung giải quyết xóa nghèo cho nhân dân, đảm bảo an ninh về lương thực gắn liền với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa, bảo đảm ổn định chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển, tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ, tính dân chủ trong nhân dân theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền; đối với sự nghiệp cách mạng của Lào, chúng tôi sẽ ra sức củng cố xây dựng Đảng vững mạnh và trong sạch, tăng cường năng lực cầm quyền của Đảng, coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Ôn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập của hai dân tộc trong suốt thời gian qua, chúng tôi hết sức thấm nhuần và luôn luôn ghi nhớ, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đã có truyền thống đại đoàn kết, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa” và kề vai sát cánh bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của hai nước ngày nay. Trong giai đoạn mới, mặc dù tình hình thế giới có diễn biến phức tạp như thế nào đi chăng nữa, nhưng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta không những không phai nhạt mà còn ngày càng không ngừng được tăng cường, vun đắp với chất lượng mới, chất lượng hơn trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, giúp đỡ lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi.

Chúng tôi hết sức vui mừng và xiết đỗi tự hào thấy rằng trong lịch sử quan hệ quốc tế đã có nhiều mô hình kiểu mẫu về tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, nhưng mối quan hệ gắn bó keo sơn, sống chết có nhau và luôn luôn sẵn sàng hết lòng và chân thành hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, thủy chung trong sáng như mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam là mối quan hệ có một không hai trên thế giới, là tài sản vô giá của hai dân tộc chúng ta. Trung thành với lời di huấn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, lãnh tụ kính yêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ của hai nước giữ gìn, nâng niu vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông lãnh tụ kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của cả hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta dày công vun đắp, được tôi luyện, nâng niu, thử thách qua thời gian bằng sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ và nhân dân hai nước qua nhiều thập kỷ ngày càng đơm hoa kết trái và đời đời bền vững như giữ gìn chính con ngươi của mắt mình và quyết không để cho bất cứ thế lực thù địch nào phá vỡ.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Qua cuộc hội đàm, hội kiến giữa Đoàn đại biểu cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước lần này trên tinh thần đồng chí anh em, cả hai bên đã thống nhất cao sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt coi trọng hợp tác về giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phối hợp chặt chẽ trong việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các sản phẩm của Công trình "Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào" làm cho các tầng lớp nhân dân của hai nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng Lào - Việt Nam; tiếp tục hợp tác toàn diện tuyến biên giới của hai nước trở thành tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; tập trung hợp tác xây dựng một số dự án kinh tế có vai trò kết nối nền kinh tế của hai nước với nền kinh tế của khu vực và quốc tế; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại của hai nước đến năm 2015 đạt 2 tỷ USD. Đặc biệt, hai bên nhất trí lấy năm 2012 là "Năm đoàn kết hữu nghị" để kỷ niệm hai sự kiện lịch sử: 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Nhân dịp trọng thể và có ý nghĩa này, một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, vô giá, kịp thời và có hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay. Những công lao to lớn đó không gì có thể sánh nổi và sẽ mãi mãi được khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân Lào.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng với thành công tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao lần này sẽ tiếp tục góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúng tôi chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam tiến vào giai đoạn mới của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, tôi xin chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng toàn thể nhân dân Việt Nam anh em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình.

Chúc các đồng chí Lãnh đạo Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể các thầy, cô giáo, các cán bộ nghiên cứu, học viên Việt Nam và Lào và các đồng chí có mặt tại đây sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Xin cảm ơn. 

Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS