Văn kiện - Tư liệu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng :
Việt Nam - Lào siết chặt tay nhau, phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau (*)
7:59' 9/8/2011
Hội đàm


Kính thưa đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân,

 Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang,

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân,

Thưa các đồng chí Lào và Việt Nam thân mến,

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao của Ðảng và Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, mang đến cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Chúng tôi thật sự xúc động được biết đồng chí đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm của đồng chí là một sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta, diễn ra đúng vào những ngày tháng 8 - Mùa thu lịch sử của cách mạng hai nước và là năm đầu tiên hai Ðảng, hai nước chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội của mỗi Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của mỗi nước.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta hết sức vui mừng và xiết đỗi tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng mà hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta dành cho nhau trong gần một thế kỷ qua; mối quan hệ sâu sắc và thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đã tổng kết: "Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương chói sáng về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ, có được sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như quan hệ Lào - Việt Nam".

Thưa các đồng chí!

Những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và Lào trong 25 năm qua đã khẳng định đường lối đúng đắn của mỗi Ðảng và là nền tảng quan trọng để hai nước chúng ta tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Ðể thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi Ðảng, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải siết chặt tay nhau, phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, coi đây là một trong những nhân tố rất quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển ở mỗi nước, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước chúng ta vững bước đi lên theo con đường mà Ðảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn.

Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam. Trước sau như một, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình để cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, kề vai sát cánh, chung sức chung lòng, góp sức xây dựng hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đứng đầu, nhân dân Lào nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, với niềm tự hào về truyền thống và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của sự phát triển quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tôi đề nghị các đồng chí cùng nâng cốc:

- Chúc tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

- Chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao của Ðảng và Nhà nước Lào thành công tốt đẹp!

- Chúc sức khỏe đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân, cùng tất cả các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Báo Nhân Dân.

(*) Đầu đề của Tạp chí

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS