Văn kiện - Tư liệu
Ban hành nghị quyết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
21:31' 22/1/2011
Nhân dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/QH12 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân;

                                                                    Quyết nghị:

Điều 1

Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011.

Điều 2

Thành lập Hội đồng bầu cử để phụ trách tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử;

2. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử;

3. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử;

5. Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử;

6. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó thủ tướng Chính phủ, Ủy viên;

7. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên;

8. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên;

9. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên;

10. Đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

11. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

12. Đồng chí Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử;

13. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

14. Đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên;

15. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

16. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên;

17. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;

18. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;

20. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

21. Đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên.

Điều 3

Hội đồng bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bầu cử và hết nhiệm vụ sau khi bàn giao hồ sơ cuộc bầu cử cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

TM. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng 

             (đã ký)                                                                                           

 

Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Chế độ đảng phí    (23/3/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS