Văn kiện - Tư liệu
Danh sách phòng thi môn Kiến thức chung - khu vực miền Bắc
11:11' 10/8/2015Danh sách phòng thi Môn Kiến thức chung (khu vực miền Bắc) kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.

Tải ở đây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS