Văn kiện - Tư liệu
Về việc triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011
18:3' 3/10/2011

Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; 
                 - Các đảng ủy khối Trung ương;
                 - Các cơ quan đảng, đoàn thể Trung ương,


Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BTCTW, ngày 20-7-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ.

Sau khi thẩm định, xét duyệt các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, được quy định tại Công văn số 973-CV/BTCTW, ngày 28-7-2011  của Ban Tổ chức Trung ương; Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể thông báo và triệu tập số cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là công chức) đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2011 (có danh sách cơ quan, đơn vị kèm theo).

Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo cho công chức tham dự kỳ thi các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm thi:

1.1. Khu vực phía Bắc: gồm công chức các tỉnh, thành ủy từ Quảng Bình trở ra và các cơ quan Trung ương ở phía Bắc

- 14 giờ 00 ngày 09-10-2011: làm thủ tục thi tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- 8 giờ 00 ngày 10-10-2011: khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thi (Hội trường A1 Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh).

- Thời gian bồi dưỡng kiến thức và thi từ ngày 10-10 đến hết ngày 20-10-2011.

1.2. Khu vực phía Nam: gồm công chức các tỉnh, thành ủy từ Quảng Trị trở vào và các cơ quan Trung ương ở phía Nam

- 14 giờ 00 ngày 24-10-2011: làm thủ tục thi tại Hội trường T78 (Số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh).

- 8 giờ 00 ngày 25-10-2011: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thi (Hội trường T78).

- Thời gian bồi dưỡng kiến thức và thi từ ngày 25-10 đến hết ngày 05-11-2011.

2. Lệ phí thi

Mức thu: 500.000,đ/người (Năm trăm nghìn đồng chẵn); thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

3. Về tài liệu bồi dưỡng kiến thức

Để chủ động trong việc nghiên cứu, Hội đồng thi nâng ngạch không tổ chức in ấn và bán tài liệu bồi dưỡng kiến thức như các năm trước; năm nay tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho công chức dự thi sẽ được đăng tải trên Website: http://www.xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện - Tư liệu). Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho công chức tham dự kỳ thi chủ động khai thác tài liệu theo địa chỉ nêu trên để sử dụng trong quá trình ôn thi.

Công văn liệu tập và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi đồng thời được đưa trên Website: http://www.xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện - Tư liệu).

4. Cơ quan, đơn vị cử một đồng chí làm trưởng đoàn có trách nhiệm quản lý đoàn trong thời gian tập trung bồi dưỡng kiến thức và thi.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) hoặc qua số điện thoại: 080.45077, 0912417048 (đồng chí Nguyễn Xuân Sùng); 080.45522, 0912666565 (đồng chí Đỗ Phương Đông).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (đã ký)
Nguyễn Văn Quynh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS