Văn kiện - Tư liệu
Danh sách phòng thi môn Kiến thức chung (khu vực miền Bắc) kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.
Lịch thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015 - Khu vực miền Bắc, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Hà Nội.
Quy chế này áp dụng thực hiện đối với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015. Quy chế này quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Coi thi trắc nghiệm trên máy tính, giám thị và cán bộ, công chức dự thi.
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP như sau: Cấp ủy viên hiện đang giữ các chức vụ do hội đồng nhân dân bầu; cấp uỷ viên các cấp công tác trong cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra của Đảng…
Vì có một số văn bản mới ban hành, nên Ban Đề thi kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 sẽ không đưa 4 câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm vào bài thi.
Hội đồng thi nâng ngạch triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015. Danh sách cán bộ, công chức dự thi; số báo danh; lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị… đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử.
Lịch Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2015.
Chủ tịch Hội đồng thi kết luận: Theo Quy định số 06-QĐ/BTCTW, những trường hợp sau đây được coi là giữ chức vụ tương đương với người đứng đầu các ban tham mưu của Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, được vận dụng để dự thi: Là phó trưởng ban thường trực các ban đảng (cấp tỉnh và cấp huyện) nếu trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.
Là cấp ủy viên đồng thời giữ chức danh cấp phó của các ban đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (cấp tỉnh và cấp huyện).
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015.
Mọi thông tin xin liên hệ với Ban Đề thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.45134 - 080.45433.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu 6 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015.
Trang123456789
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: