Văn kiện - Tư liệu
Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Bà Rịa (1933)
15:48' 12/11/2011


                                   

Nghị định số 4702-CP ngày 21-12-1933 của Thống đốc Nam Kỳ Cờ-rô-dây-mơ sáp nhập các đảo Trường Sa, An Bang, Itu Aba, nhóm hai đảo (Song Tử Đông, Song Tử Tây), Loại Ta, Thị Tú và các đảo phụ thuộc các đảo này vào tỉnh Bà Rịa (Bulletin Administratif de Cochinchine, số 1, 1934).

Nguồn: Trang Biên giới Lãnh thổ - Bộ Ngoại giao

 


Bài cùng chuyên mục
Đại Nam Nhất Thống Chí    (10/11/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS