Văn kiện - Tư liệu
Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016
7:11' 20/1/2017Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2016 (có file kết quả đính kèm).

1. Bảng điểm kỳ thi chuyên viên chính


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS