Văn kiện - Tư liệu
Hướng dẫn về xây dựng báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương
11:16' 18/11/2016Để có đánh giá khách quan, tổng thể về kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 (có file đính kèm).

1. Đề cương báo cáo
2. Biểu mẫu thống kê

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS