Văn kiện - Tư liệu
Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016
14:23' 29/9/2016Nội dung 06 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính - khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.

Ngoài các chuyên đề trên, người dự thi nghiên cứu Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các văn bản, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ gần đây (từ năm 2014 đến nay).

Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương theo địa chỉ e-mail: vudtcb@gmail.com

Tải file
Tải file
Tải file
Tải file
Tải file
Tải file 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS