Văn kiện - Tư liệu
Tuyển dụng cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể
8:41' 4/6/2011
Ngày 27-5-2011, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 587-CV/BTCTW thông báo nội dung trả lời một số tỉnh ủy, thành ủy hỏi về việc tuyển dụng cán bộ, công chức khối cơ quan đảng, đoàn thể sau khi Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010.


Theo đó, trong khi chưa ban hành quy định mới về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, việc tuyển dụng ở các cơ quan này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1061-QĐ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Tổ chức Trung ương “về ban hành Quy chế chung về tuyển dụng cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể”, đồng thời được vận dụng thực hiện các điểm mới, phù hợp với yêu cầu của cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được quy định tại các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sau khi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010. Các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm để tuyển chọn người vào công tác tại các cơ quan thực hiện đúng các quy định chung, bảo đảm chất lượng, phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị.
Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS