Văn kiện - Tư liệu
Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam. Việc làm đó là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được.
Căn cứ báo cáo kết quả của Ban chấm thi kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi của cán bộ, công chức dự thi. Cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương).
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm và phản ứng của Việt Nam về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tại Xinh-ga-po nói rằng, Trung Quốc có chủ quyền lâu đời ở Hoàng Sa, Trường Sa, Người phát ngôn Lê Hải Bình tái khẳng định: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015
Để tạo bước chuyển biến mới trong công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiể u số, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu xây dựng chiến lược đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.
Lịch thi và danh sách phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015. Công chức dự thi có mặt tại phòng thi các môn trước 30 phút.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến ngày 11-10-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; và một số vấn đề quan trọng khác.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 9848-CV/BTCTW ngày 30 tháng 9 năm 2015 về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015.
Một lần nữa chúng tôi tuyên bố, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá, bãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: