Văn kiện - Tư liệu
Vì có một số văn bản mới ban hành, nên Ban Đề thi kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 sẽ không đưa 4 câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm vào bài thi.
Hội đồng thi nâng ngạch triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015. Danh sách cán bộ, công chức dự thi; số báo danh; lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị… đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử.
Lịch Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2015.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm và dừng ngay và không tái diễn những hành động làm căng thẳng và phức tạp tình hình”.
Chủ tịch Hội đồng thi kết luận: Theo Quy định số 06-QĐ/BTCTW, những trường hợp sau đây được coi là giữ chức vụ tương đương với người đứng đầu các ban tham mưu của Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, được vận dụng để dự thi: Là phó trưởng ban thường trực các ban đảng (cấp tỉnh và cấp huyện) nếu trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.
Là cấp ủy viên đồng thời giữ chức danh cấp phó của các ban đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (cấp tỉnh và cấp huyện).
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi lên ngạch chuyên viên chính 2015.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015.
Mọi thông tin xin liên hệ với Ban Đề thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.45134 - 080.45433.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu 6 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiến hành thăm lãnh sự đối với những ngư dân bị bắt giữ, đồng thời làm việc chặt chẽ với các cơ quan sở tại và yêu cầu Trung Quốc phải thả ngay tàu cá cũng như các ngư dân Việt Nam.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 8952-CV/BTCTW ngày 29 tháng 5 năm 2015 về chỉ tiêu nâng ngạch và một số nội dung liên quan đến các kỳ thi năm 2015.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: