Văn kiện - Tư liệu
Ngày 28-5-2019, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã ban hành Công văn số 48-CV/TBĐLĐ về việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Để tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng, thời gian, Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Biểu mẫu phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Thực hiện Kết luận 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Quy định số 4246-QĐ/BTCTW ngày 01/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:
Ngày 12-4-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
Để tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, ngày 18-3-2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 25 đến 26-2.
Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai nước.
Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.
Ngày 29-1-2019, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Ngày 23-1-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 3973 - QĐ/BTCTW công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018.
Ngày 15-01-2019, Ban Chấm thi phúc khảo[1] đã thực hiện việc chấm phúc khảo các bài thi theo đúng quy định. Kết quả điểm thi (theo đề nghị của Ban Chấm thi phúc khảo) đối với từng bài thi (các môn Kiến thức chung và Viết Đề án) của cả 02 công chức được giữ nguyên so với điểm chấm thi lần đầu.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: