Văn kiện - Tư liệu
Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức.
Sáng 3-4, lá cờ Tổ quốc đã tung bay trên hai tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam mang tên HQ 182 Hà Nội và HQ 183 TP Hồ Chí Minh tại lễ thượng cờ được tổ chức ở quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tận tay trao cờ Tổ quốc cho thuyền trưởng và chính trị viên hai tàu ngầm và phát biểu tại lễ thượng cờ. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) đã tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà và giao lưu với Vùng 4 Hải quân. Đây hoạt động đánh dấu sự khởi động đầu tiên trong chương trình hoạt động thường niên “Satra vì biển đảo quê hương” của năm 2014.
Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc nghiêm túc điều tra vụ việc nước này ngăn chặn, truy đuổi và gây thiệt hại về tài sản đối với một số tàu cá Việt Nam đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 90-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 24-02-2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Kế hoạch và tiêu chí đánh giá đợt thi đua với chủ đề “Phát huy hào khí Điện Biên và truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo số 565 - TB/HĐTNN ngày 11 tháng 3 năm 2014 về Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012 của Hội đồng thi nâng ngạch Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Năm 2014, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Nhằm tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức khối cơ quan đảng, đoàn thể; Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào việc soạn thảo câu hỏi cho môn thi chuyên môn nghiệp vụ (theo hình thức trắc nghiệm) của Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2014.
Thông báo số 508 - TB/BTCTW, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương về kết quả cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: