Văn kiện - Tư liệu
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách phòng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (xem file đính kèm).
Hội đồng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 thông báo nội quy, quy chế thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.
Ban Thư ký Hội đồng thi thông báo Lịch thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 quyết định triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 kèm danh sách dự thi 3 miền.
Ngày 14-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo.
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 14-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu 7 chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng, đoàn thể năm 2016.
Việc Trung Quốc tiến hành bầu cử ở khu vực thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động nêu trên và yêu cầu phía Trung Quốc không tái diễn những hành động tương tự.
Hội đồng thi nâng ngạch thông báo Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn: Chuyên môn, nghiệp vụ.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 01-HD/TW có một số nội dung mới được bổ sung, sửa đổi...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: