Văn kiện - Tư liệu
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội các cấp của tổ chức mình để báo cáo cấp ủy cùng cấp danh sách cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử và nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi quyết định giải quyết việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
Thực hiện quy định của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định 256-QĐ/TW của Ban Bí thư bảo đảm cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền.
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 (tháng 10-2017). Để việc xây dựng Đề án bảo đảm chất lượng, khả thi, Ban Chỉ đạo đề nghị tiến hành tổng kết đánh giá các nghị quyết của Đảng...; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số báo báo, bảng biểu thực hiện... (có file đính kèm).
Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.
Ngày 16-12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về hình ảnh vệ tinh của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS) cho thấy Trung Quốc dường như đã triển khai hệ thống vũ khí tại 7 cấu trúc địa lý ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam hết sức quan ngại về thông tin này.
Để cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quán triệt trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động.
Ban Tổ chức Trung Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn hướng dẫn.
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (số báo danh, phòng thi, ca thi). Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải toàn bộ danh sách (file danh sách đính kèm).
Để thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ban hành Công văn số 1825-CV/BTCTW chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện. Công văn này thay thế Công văn số 1424-CV/BTCTW, ngày 14-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: