Văn kiện - Tư liệu
Chính phủ vừa ban hành chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế.
Đối với Trung Quốc chúng ta là láng giềng, dù nắng mưa hay bão lũ chúng ta vẫn là láng giềng, mãi mãi là láng giềng. Do vậy cần gìn giữ hòa bình, hợp tác cùng phát triển để thực hiện một cách thực chất, hiệu quả. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là "vừa hợp tác, vừa đấu tranh".
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 7822-CV/BTCTW ngày 17 tháng 11 năm 2014 Thông báo kết quả phúc tra Kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014.
Chiều 15-11, Ban Kiểm phiếu đã công bố công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Mỗi đại biểu được phát 11 lá phiếu với tổng số 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm theo danh sách đã được thông qua, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn: Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ lập một chi bộ cơ quan với điều kiện ở các khu dân cư xã, phường, thị trấn đều có chi bộ và mỗi chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 7769-CV/BTCTW ngày 07 tháng 11 năm 2014 Về việc phúc khảo kết quả điểm thi CVCC cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Tổng hợp kết quả thi CVCC cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 5033 - CV/HĐTNN ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng thi nâng ngạch của Ngành Kiểm tra Đảng về việc triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch năm 2014.
Trước việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 6-11-2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế...
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 25-9-2014, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: