Văn kiện - Tư liệu
Ngày 28-3-1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất ra “Nghị quyết về đội tự vệ” được coi là ngày thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam. Ngày 27-9-1940, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) diễn ra thắng lợi, là tiếng súng báo hiệu bước chuyển giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam: Từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân.
Sáng 14-3, tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức thả hoa đăng và làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) năm 1988.
Ngày 11-3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng bộ bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa – Những bằng chứng lịch sử” cho Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 5-3-2015, tại Hà Nội, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm.
Nhằm giúp ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện nề nếp Quy định số 251-QĐ/TW ngày 31-7-2009 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo, sau khi trao đổi, tiếp thu ý kiến của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015.
Ngày 2-3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức trao tặng bộ tư liệu bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Theo đó, Bộ TT-TT đã trao tặng 180 tư liệu, bản đồ là một phần trong số tư liệu thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, có giá trị pháp lý, lịch sử khẳng định, chứng minh Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm.
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Sau khi xem xét Tờ trình của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị kết luận việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp và lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến cho tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; huyện ủy, quận ủy và tương đương hoàn thành trước ngày 25-4-2015.
Chiều 22-1, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông báo hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên về các vấn đề báo chí quan tâm.
Trả lời câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa...
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 05 đến ngày 12-01-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: