Văn hóa - Xã hội
EVNHCMC: Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại, tiếp thu ý kiến góp ý của khách hàng, người lao động
20:32' 13/5/2022

Chiều ngày 12-5-2022, Đoàn công tác của Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) khảo sát việc thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28-4-2017 về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28-4-2017 về Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25-5-2017 ban hành Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.
Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã nghiêm túc lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, có kiểm tra, rà soát, hoàn thiện nội dung thực hiện hằng năm, gắn chặt với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hành dân chủ, giải quyết có trách nhiệm ý kiến góp ý cho tập thể và bản thân ngày càng được quan tâm thực hiện; sự phối hợp tham gia giám sát, phản biện của các đoàn thể đạt hiệu quả tốt; quyền lợi chính đáng của người lao động, chất lượng cung cấp dịch vụ điện cho người dân thành phố được đảm bảo và không ngừng nâng cao. Nhiều cơ sở đảng, chuyên môn, đoàn thể trực thuộc còn có ý tưởng, sáng kiến cách thực hiện mới, hiệu quả cao, được biểu dương khen thưởng trong Hội nghị tổng kết hằng năm.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và các đơn vị ngay từ đầu năm đã ban hành chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức thực hiện; tổ chức cho CNVC-LĐ, đoàn viên tham gia góp ý các chủ trương, nghị quyết, nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ, thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty, đơn vị.

Bộ máy tổ chức công tác chuyên môn sản xuất - kinh doanh cũng tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai niêm yết các thủ tục hành chính, tổ chức tiếp xúc đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc, chính đáng của người lao động, khách hàng và có giải pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật góp phần nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Bí thư cấp ủy cơ sở với cán bộ, đảng viên và người lao động, Tổng Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khách hàng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động điện lực, đặc biệt là chủ trương sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm “3 dễ” (dễ tiếp cận, dễ tham gia dịch vụ, dễ giám sát); công khai, minh bạch các loại hình dịch vụ trên trang tin điện tử, tại phòng giao dịch các Công ty Điện lực; đa dạng hóa các kênh online “lắng nghe có trách nhiệm” với khách hàng.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, theo phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới” và “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các cấp ủy, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty trong phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao triển khai nhanh chóng, kịp thời và bằng những giải pháp, kế hoạch triển khai cụ thể giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến Ngành Điện; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; đặc biệt đẩy nhanh việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các Công ty Điện lực với chính quyền địa phương để việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Ngành Điện và chính quyền địa phương được kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định với độ tin cậy cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ EVNHCMC, đơn vị đã có nhiều mô hình, nhiều kênh lắng nghe và giải quyết có hiệu quả các góp ý, kiến nghị của người lao động, khách hàng, đối tác, phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh... Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường các kênh lắng nghe, phát huy tinh thần giải quyết nhanh chóng, kịp thời, có trách nhiệm các kiến nghị, góp ý của người lao động, khách hàng, phát huy dân chủ cao trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

                                                                                                          Văn Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS