Văn hóa - Xã hội
Đà Nẵng: Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”
11:26' 29/11/2021

6 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng đã triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố và nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đặc biệt đợt dịch bùng phát thứ 4 diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước từ đầu tháng 5-2021 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch gắn với thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; nhờ đó, có thời điểm thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, duy trì cơ bản hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn; tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt được một số kết quả khả quan, đặc biệt là trong 4 tháng đầu năm 2021.Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 25-8.

Kinh tế đạt nhiều kết quả khả quan

Năm 2021, Đà Nẵng tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế “; xây dựng Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; ban hành Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ; thành lập 2 tổ công tác liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng và các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính đối với các dự án, khu đất trên địa bàn; Thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.015,84 tỷ đồng; cấp mới 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 147,981 triệu USD. Một số dự án lớn như: Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng Vân, Trung tâm thương mại VV Mall…. được khởi công, đưa vào hoạt động.

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước tăng gần 5%, trong đó: Dịch vụ tăng 5,34%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,85% và thuế sản phẩm tăng 7,99%. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục được duy trì, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 32.802 tỷ đồng, tăng 11,4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 789,4 triệu USD, tăng 17,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 643 triệu USD, tăng 13,8%. Ngành du lịch thành phố tập trung triển khai nhiều biện pháp để khôi phục hoạt động, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kết quả có giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố 6 tháng ước tăng 3,8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước 11.387,6 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán; trong đó, thu nội địa khoảng 8.842 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán; thu tiền sử dụng đất 658 tỷ đồng, đạt 19,9% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 2.542 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán.

Công tác xây dựng Đảng

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Theo đó, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10-12-2020 và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23-4-2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố; tổ chức các hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cấp ủy cơ sở. Thành ủy đã chỉ đạo triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã làm việc với một số địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường từ ngày 1-7-2021.

Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng”; hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với công tác nhân sự chủ chốt các cơ quan, đơn vị; thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của một số ban chỉ đạo của Thành ủy. Ban hành và triển khai Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08-01-2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, , đúng quy định.

Quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tính đến ngày 23-8)

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội. TP. Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30-7-2021 về việc “tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng”; theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương và nhiệm vụ, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết; không để bất kỳ người dân nào bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh; sớm ngăn chặn, đẩy lùi, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh, đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, duy trì cơ bản hoạt động sản xuất - kinh doanh…


Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 tứ phải qua) kiểm tra thực tế tại các kiệt, hẻm trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, với biến chủng vi rút Delta lây nhiễm nhanh và mạnh, số ca mắc mới liên tục tăng, xuất hiện thêm số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh trên diện rộng toàn thành phố. Vì vậy, cần phải có những biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt hơn nhằm sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân. UBND TP. Đà Nẵng đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 về việc “Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19”. Cụ thể: Kể từ 18 giờ 00 phút ngày 31-7-2021 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn TP. Đà Nẵng theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện”. UBND thành phố yêu cầu đối với mọi người dân không được ra khỏi nhà; chỉ được phép ra khỏi nhà trong những trường hợp như đi mua lương thực, thực phẩm; cấp cứu, khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng, mua thuốc chữa bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác…; các trường hợp được phép lưu thông ngoài đường phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Thành phố.

Trước tình hình dịch ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường có nguy cơ bùng phát cao trên diện rộng. Thành ủy, UBND tỉnh, các cấp chính quyền đã bám sát tình hình, đưa ra nhiêu biện pháp quyết liệt hơn nhằm khống chế, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành công văn số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 về việc “Bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng”. Quyết định nêu rõ: “dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng (trừ hoat động được phép thực hiện theo quy định…); yêu cầu mọi gười dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó” không được di chuyển đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; mọi người không được di chuyển ra, vào Thành phố, trừ những người được phép tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định của Thành phố.

Sự sẻ chia, giúp đỡ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp

Mặc dù dịch bệnh kéo dài, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự sẻ chia, đoàn kết, tương thân tương ái... Thời gian qua, chính quyền thành phố luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch.

Mới đây, Tập đoàn Sun Group đã tài trợ 30.000 suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm cho 30.000 hộ dân nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; cung cấp 1.400 tấn rau, củ, quả trị giá 15 tỷ đồng; tặng Thành phố 100.000 kit test nhanh COVID-19, trị giá 15 tỷ đồng (tổng trị giá hỗ trợ là 45 tỷ đồng).

Tính từ ngày 1-5 đến hết ngày 15-8-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gần 53 tỷ đồng; 1 triệu khẩu trang y tế của Công ty CP công nghệ và xây dựng Sông Hồng; 15 máy đo thân nhiệt cảm biến của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, 960 tuýp gen sát khuẩn khô của Công ty Dược phẩm CP C1 Hà Nội; 21.000 dây đeo khẩu trang; tiếp nhận của Công ty TNHH Nhựa Duy Tân hỗ trợ trực tiếp cho CDC Đà Nẵng 1 hệ thống xét nghiệm tự động COBAS 6800 do Thụy Sỹ sản xuất và 1 tủ âm sâu 80C, dung tích 519L do Nhật Bản sản xuất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận 222,5 tấn gạo do các doanh nghiệp thành phố và đơn vị ủng hộ; 484 thùng nước giải khát các loại của Công ty TNHH Nước giải khát Joy; 48,215 tấn hàng nông sản và 200 suất quà. Ngoài ra, Thành phố tiếp nhận (qua Sở Công thương điều phối) 670,501 tấn rau, củ, quả của các đơn vị ủng hộ (30 tấn của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và 2 doanh nghiệp là Tập đoàn Sun Group 157 tấn và Tập đoàn Phương Trang 481,501 tấn ủng hộ ngày 16 và 17-8).

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, phường, xã tiếp tục hưởng ứng thông điệp “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, tiếp tục vận động và trao hỗ trợ hàng ngàn suất quà, nhu yếu phẩm cho các đối tượng là hộ chính sách nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19. Thành phố cũng đã cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND.

H. Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS