Văn hóa - Xã hội
Bình Dương: sáng 15-9 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến
1:9' 15/9/2021
Sáng ngày 15-9-2021, 728 trường trên toàn tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai giảng sẽ được trực tiếp trên truyền hình Bình Dương từ điểm trường Hùng Vương.Lễ khai giảng ngày 15-9 trên toàn tỉnh Bình Dương sẽ được trực tiếp trên truyền hình Bình Dương từ điểm trường Hùng Vương.
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1510/TTr-SGDĐT ngày 30-8-2021 về việc tổ chức Lễ khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Tổ chức “Khai giảng” năm học 2021-2022 vào sáng ngày 15-9-2021 bằng hình thức “trực tuyến” nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học; thực hiện việc dạy học trực tuyến từ ngày 16-9-2021 đến ngày 30-10-2021, cụ thể như sau:

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:

Ổn định nền nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021.

Đối với giáo dục tiểu học:

Ổn định nền nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021; trong đó tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập: từ ngày 20-9-2021 đến ngày 1-10-2021.

Đối với giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN) 

Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên cấp học mầm non không triển khai hình thức học trực tuyến giống giáo dục phổ thông. 

Hình thức triển khai trực tuyến Chương trình GDMN từ ngày 16-9-2021: cơ sở GDMN soạn thảo các nội dung tuyên truyền (ngắn gọn, rõ ràng, súc tích) và xây dựng các video clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Ngoài ra, các cơ sở GDMN thông tin cho các bậc cha mẹ các nguồn tài liệu, các kênh truyền thông giáo dục trẻ của đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương... để các bậc cha mẹ tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hình thức giảng dạy linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và phương án thay thế lực lượng giáo viên tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có nhân lực hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch đề ra; đồng thời báo cáo phương án nêu trên trước khi triển khai thực hiện.

Đối với các điểm trường làm điểm cách ly tập trung bệnh nhân COVIF19, trước khi thực hiện giảng dạy trở lại phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ khai giảng và triển khai công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch của địa phương.

H.HàoXét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1510/TTr-SGDĐT ngày 30-8-2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến Chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
Tổ chức “Khai giảng” năm học 2021-2022: vào sáng ngày 15-9-2021 bằng hình thức “trực tuyến” nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học; thực hiện việc dạy học trực tuyến từ ngày 16-9-2021 đến ngày 30-10-2021, cụ thể như sau:
- Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:
Ổn định nề nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021.
- Đối với giáo dục tiểu học:
Ổn định nề nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021; trong đó tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập: từ ngày 20-9-2021 đến ngày 01-10-2021.


- Đối với giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN) :
Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên cấp học mầm non không triển khai hình thức học trực tuyến giống giáo dục phổ thông. 
Hình thức triển khai trực tuyến Chương trình giáo dục mầm non từ ngày 16-9-2021: cơ sở GDMN soạn thảo các nội dung tuyên truyền (ngắn gọn, rõ ràng, súc tích) và xây dựng các Video Clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Ngoài ra, các cơ sở GDMN thông tin cho các bậc cha mẹ các nguồn tài liệu, các kênh truyền thông giáo dục trẻ của Đài Phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương... để các bậc cha mẹ tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hình thức giảng dạy linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và phương án thay thế lực lượng giáo viên tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có nhân lực hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch đề ra; đồng thời báo cáo phương án nêu trên trước khi triển khai thực hiện.
Đối với các điểm trường làm điểm cách ly tập trung bệnh nhân COVIF19, trước khi thực hiện giảng dạy trở lại phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch của địa phương.


Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1510/TTr-SGDĐT ngày 30-8-2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến Chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
Tổ chức “Khai giảng” năm học 2021-2022: vào sáng ngày 15-9-2021 bằng hình thức “trực tuyến” nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học; thực hiện việc dạy học trực tuyến từ ngày 16-9-2021 đến ngày 30-10-2021, cụ thể như sau:
- Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:
Ổn định nề nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021.
- Đối với giáo dục tiểu học:
Ổn định nề nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021; trong đó tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập: từ ngày 20-9-2021 đến ngày 01-10-2021.


- Đối với giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN) :
Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên cấp học mầm non không triển khai hình thức học trực tuyến giống giáo dục phổ thông. 
Hình thức triển khai trực tuyến Chương trình giáo dục mầm non từ ngày 16-9-2021: cơ sở GDMN soạn thảo các nội dung tuyên truyền (ngắn gọn, rõ ràng, súc tích) và xây dựng các Video Clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Ngoài ra, các cơ sở GDMN thông tin cho các bậc cha mẹ các nguồn tài liệu, các kênh truyền thông giáo dục trẻ của Đài Phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương... để các bậc cha mẹ tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hình thức giảng dạy linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và phương án thay thế lực lượng giáo viên tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có nhân lực hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch đề ra; đồng thời báo cáo phương án nêu trên trước khi triển khai thực hiện.
Đối với các điểm trường làm điểm cách ly tập trung bệnh nhân COVIF19, trước khi thực hiện giảng dạy trở lại phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch của địa phương.
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1510/TTr-SGDĐT ngày 30-8-2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến Chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
Tổ chức “Khai giảng” năm học 2021-2022: vào sáng ngày 15-9-2021 bằng hình thức “trực tuyến” nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học; thực hiện việc dạy học trực tuyến từ ngày 16-9-2021 đến ngày 30-10-2021, cụ thể như sau:
- Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:
Ổn định nề nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021.
- Đối với giáo dục tiểu học:
Ổn định nề nếp lớp học: từ ngày 16-9-2021 đến ngày 18-9-2021. Thực hiện Chương trình học kỳ I: từ ngày 20-9-2021; trong đó tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập: từ ngày 20-9-2021 đến ngày 01-10-2021.


- Đối với giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN) :
Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên cấp học mầm non không triển khai hình thức học trực tuyến giống giáo dục phổ thông. 
Hình thức triển khai trực tuyến Chương trình giáo dục mầm non từ ngày 16-9-2021: cơ sở GDMN soạn thảo các nội dung tuyên truyền (ngắn gọn, rõ ràng, súc tích) và xây dựng các Video Clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Ngoài ra, các cơ sở GDMN thông tin cho các bậc cha mẹ các nguồn tài liệu, các kênh truyền thông giáo dục trẻ của Đài Phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương... để các bậc cha mẹ tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hình thức giảng dạy linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và phương án thay thế lực lượng giáo viên tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có nhân lực hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch đề ra; đồng thời báo cáo phương án nêu trên trước khi triển khai thực hiện.
Đối với các điểm trường làm điểm cách ly tập trung bệnh nhân COVIF19, trước khi thực hiện giảng dạy trở lại phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch của địa phương.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS