Văn hóa - Xã hội
TP. Hồ Chí Minh: Các bệnh viện, trung tâm y tế đủ điều kiện xét nghiệm cho người dân khi có nhu cầu ra khỏi thành phố
16:46' 10/7/2021
Sở Y tế đã ban hành văn bản số 4244/SYT-NVY về hướng dẫn xét nghiệm cho người dân có nhu cầu ra khỏi TP. HCM. Sở Y tế TP. HCM cũng yêu cầu các bệnh viện và các trung tâm y tế khi tổ chức xét nghiệm cho người dân phải đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, nhất là giữ khoảng cách 2m khi sắp hành chờ đến lượt làm xét nghiệm, chủ động thông báo ngưng tiếp nhận ngay từ cổng và thông báo cho người dân đến các điểm xét nghiệm khác khi ước tính đã đủ số lượng, không để tình trạng ùn ứ người chờ làm xét nghiệm.


Theo đó, khi người dân có nhu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể liên hệ với:

1. Các bệnh viện, trung tâm y tế báo cáo đủ điều kiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

2. Các bệnh viện được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm RT-PCR khẳng định SARS-CoV-2.

Về giá xét nghiệm:

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên: bằng giá dịch vụ số 1736 được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5-7-2019 và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 5-7-2019 của Bộ Y tế.

Xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: bằng mức giá thanh toán BHYT theo quy định tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28-5-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.
Danh sách các bệnh viện, trung tâm y tế báo cáo đủ điều kiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2Danh sách các bệnh viện được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2


Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong những bệnh viện đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2

PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS