Văn hóa - Xã hội
Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC): Nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động
12:32' 1/10/2020
Sáng ngày 30-9-2020, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và các cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì Hội nghị.Đồng chí Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần III.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nghe trình bày những mục tiêu, yêu cầu của 9 Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng Công ty nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 


Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phạm Quốc Bảo yêu cầu bí thư, cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả trong mọi hoạt động; nâng cao chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất, bảo đảm xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, an toàn, đạt mỹ quan đô thị; nâng cao giá trị gia tăng của chất lượng dịch vụ khách hàng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng; quyết tâm đoàn kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Văn Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS