Văn hóa - Xã hội
Trong sự phát triển, đa dạng hóa, hoạt động sôi nổi và cạnh tranh mạnh mẽ của báo chí hiện nay, cùng với các ấn phẩm khác của Báo Nhân Dân, báo Thời Nay đã tuyên truyền hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có cách thức tuyên truyền phù hợp xu thế phát triển báo chí - truyền thông hiện đại.
Tiếp nối truyền thống thế hệ những người thầy đi trước, người thầy trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hôm nay - thời kỳ mà Đảng ta coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, vị trí, vai trò, trọng trách của người thầy càng hết sức quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước cũng như hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường, trong đó chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức làm công tác thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu.
Ngày 5-11-2019, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để phát hiện, lựa chọn, trao giải cho các phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình xuất sắc về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được đăng, phát trên các cơ quan thông tấn, báo chí được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
Chương trình mong muốn tạo ra một không gian để người tham dự có thể chia sẻ về các ý kiến và kỳ vọng đóng góp tiếng nói, hành động của mình, hướng tới một bầu không khí trong lành và một thành phố đáng sống.
Xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) từ lâu được biết đến là vùng đất có diện tích trồng chè Shan tuyết cổ thụ lớn. Cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho địa phương.
Suốt mười năm qua, các thành viên của Hợp ca Quê hương vẫn miệt mài truyền lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc tới cộng đồng, giới thiệu những nét văn hóa và tinh thần mang tính biểu tượng cao của người Việt Nam tới bạn bè Pháp và quốc tế.
Quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông; phải liên kết với các ngành sử dụng nước khác nhau để phát triển bền vững, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu.
Lưu giữ, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của Hà Nội nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung không chỉ là trách nhiệm của người Việt Nam về “mạch nguồn” của mình mà còn bảo vệ “Thành phố vì hòa bình”, Thành phố của “Lương tri và phẩm giá con người”, điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế.
Nhằm khuyến khích, hỗ trợ, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: