Thời sự - Chính trị
Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại một số loại hình chi bộ đặc thù”
22:7' 18/1/2022

Sáng 18-1-2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp với Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) và Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại một số loại hình chi bộ đặc thù”. Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương và đồng chí Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.


Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ khẳng định, cùng với xu thế phát triển của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, trình độ công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về việc triển khai các cuộc họp, hội nghị trực tuyến. Đặc biệt, trong thời gian qua, Chính phủ và các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp cơ sở để chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm đưa ra giải pháp hiệu quả để ứng dụng công nghệ thông tin trong thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến tại một số loại hình chi bộ đặc thù là vấn đề cấp bách đang được thực tiễn đặt ra; cần có sự bàn thảo kỹ lưỡng của các chuyên gia, nhà khoa học để làm sáng tỏ những vấn đề này. “Hội thảo là dịp để Viện Khoa học tổ chức, cán bộ và các cơ quan liên quan thảo luận, tiếp thu các ý kiến quý báu, tìm hiểu những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, làm cơ sở để tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong triển khai thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến”, đồng chí Trần Thị Minh nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (ảnh trên) cho biết, trong quá trình xây dựng Đề tài khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài đề xuất các nguyên tắc, điều kiện để áp dụng sinh hoạt chi bộ trực tuyến, bao gồm: (1) bảo đảm thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và nguyên tắc, quy định có liên quan về sinh hoạt đảng; (2) đề xuất các điều kiện mang tính nguyên tắc trong xác định chi bộ, đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù hoặc trong điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt được thí điểm áp dụng các hình thức sinh hoạt trực tuyến, tiến tới phân cấp trong việc quyết định các chi bộ, đảng bộ cơ sở được thực hiện thí điểm sinh hoạt theo hình thức phù hợp; (3) thiết kế phần mềm phục vụ sinh hoạt chi bộ trực tuyến nhằm sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống.

Để Hội thảo đạt chất lượng, đồng chí Trần Viết Cường mong muốn các báo cáo viên, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung vào một số vấn đề mà Ban Chủ nhiệm đề tài còn nhiều băn khoăn, cần có sự trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng. Thứ nhất là cơ sở lý luận, chính trị và thực trạng về tổ chức, cơ cấu và hoạt động của các chi bộ trong Đảng hiện nay. Đề xuất các loại hình chi bộ đặc thù để tiến tới áp dụng sinh hoạt chi bộ trực tuyến. Thứ hai là thực trạng sinh hoạt chi bộ hiện nay và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. So sánh và đánh giá (ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn) của sinh hoạt chi bộ trực tiếp và sinh hoạt trực tuyến. Những vấn đề đặt ra đối với sinh hoạt chi bộ trực tuyến. Thứ ba là xu hướng, các mô hình họp trực tuyến ở trong và ngoài nước và một số gợi mở đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức họp và hội nghị trực tuyến ở Việt Nam. Đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp để thí điểm tổ chức sinh hoạt trực tuyến ở một số loại hình chi bộ đặc thù trong Đảng thời gian tới.

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo mà cơ quan, đơn vị mình đã và đang áp dụng, đồng thời các đại biểu cũng trình bày những đề xuất về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại một số loại hình chi bộ đặc thù sao cho đạt hiệu cao nhất.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội thảo, đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương trân trọng cám ơn những ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí khẳng định, thông qua các ý kiến của các đại biểu, Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm cái nhìn toàn diện về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại một số loại hình chi bộ đặc thù. Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đề tài trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Văn Phúc cũng cho biết, Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIII đã thông qua Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; xác định nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ là vấn đề quan trọng thuộc phương pháp, quy trình thủ tục và nghiệp vụ của công tác Đảng cần phải được tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Với tinh thần đó, BCH Trung ương đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng, trong đó, tại Điểm 20.4 có quy định: “Việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư”.

Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS