Thời sự - Chính trị
Nhiều ý kiến tâm huyết trong Tọa đàm khoa học về phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay
22:6' 18/1/2022

Chiều 18-1-2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và giải pháp”. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm còn có các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện ban tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và đại diện ban tổ chức các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Lai Châu, Bắc Ninh…


Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, đồng chí Lê Việt Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) nhấn mạnh, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng. Việc tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế công tác phát triển đảng viên ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập. Việc kết nạp đảng viên đang có xu hướng giảm qua các năm gần đây. Công tác phát triển đảng viên ở hầu hết các địa phương chưa tương xứng với quy mô dân số; việc tạo nguồn phát triển đảng viên gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Vẫn còn một số lượng khá lớn người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và lao động tự do ở tại các địa phương có đủ tiêu chuẩn, điều kiện song chưa muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cơ cấu đảng viên mới kết nạp chưa hợp lý, số đảng viên là chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp còn khá ít, không tương xứng với sự phát triển của lực lượng này tại các địa phương trong các năm qua… “Qua buổi Tọa đàm hôm nay, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ với mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà quản lý trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn vừa qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của nước ta trong giai đoạn tới”, đồng chí Lê Việt Trung nhấn mạnh.Toàn cảnh Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) trân trọng đề nghị các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, từ kết quả nghiên cứu của bản thân, từ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của cơ sở cùng trao đổi, thảo luận góp phần làm sáng tỏ 3 nội dung chủ yếu. Thứ nhất, vị trí, vai trò của đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; Chủ trương và chính sách về công tác phát triển đảng viên của nước ta hiện nay. Thứ hai, thực trạng công tác phát triển đảng viên của nước ta trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra (trong đó tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua). Thứ ba, đề xuất, kiến nghị cụ thể về công tác phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Các điều kiện đảm bảo, chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay.


Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.


Tọa đàm đã nhận được một số ý kiến phát biểu của các đại biểu: PGS, TS. Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày về “Tổng quan về sự hình thành và phát triển của đội ngũ đảng viên từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay”; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn trình bày về “Công tác phát triển đảng viên trong điều kiện miền núi, biên giới, dân tộc tại Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày về “Thực trạng công tác phát triển đảng viên và giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025”; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày về “Phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, những khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp đặt ra trong giai đoạn hiện nay”…Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (ảnh trên) nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên là rất quan trọng, đảng viên là thành tố cấu thành nên Đảng, tạo nên sức sống cho Đảng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy, đồng chí đánh giá cao Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và giải pháp” hết sức có ý nghĩa, thiết thực. “Thay mặt Ban Tổ chức Tọa đàm, tôi xin trân trọng cám ơn các đại biểu đã gửi tham luận và tham gia ý kiến phát biểu tại Tọa đàm. Đây đều là những ý kiến hết sức tâm huyết về mặt lý luận cũng như thực tiễn để Ban Tổ chức Tọa đàm chỉnh sửa, bổ sung vào công trình nghiên cứu của mình”, đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú cũng lưu ý, những khó khăn, bất cập trong công tác phát triển đảng viên là do nhận thức chưa đến tầm rồi trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, bồi dưỡng sau kết nạp. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến điều này. Theo đồng chí, trong công tác đào tạo quần chúng vào Đảng phải không ngừng đổi mới về cách thức triển khai, phương pháp đào tạo để khơi dậy khát vọng và ý chí tự cường của quần chúng…

Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS