Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 2 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
19:28' 11/12/2021

Chiều 10-12, tại Thái Bình, Cụm thi đua số 2 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan. Cùng dự có lãnh đạo ban tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm.
Hình ảnh từ các điểm cầu dự Hội nghị.
 
Cụm thi đua số 2 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 14 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số 2 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ cấp ủy; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương; chủ động, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng thi đua hoàn thành khối lượng lớn công việc theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và nội dung giao ước thi đua đã ký kết. Trong đó, nổi bật là: 

(1) Tham mưu chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị, tổ chức và theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước sau bầu cử HĐND chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. (2) Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. (3) Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương. (4) Chung tay phối hợp xây dựng nội bộ Ngành ngày càng vững mạnh; đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ…

Điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trong cụm tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chương trình hành động của cấp ủy. Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Tham mưu các tỉnh, thành ủy triển khai các văn bản, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán  bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 đề nghị Ban Tổ chức Trung ương khen thưởng; bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh làm Cụm trưởng và Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình làm Cụm phó Cụm thi đua số 2.
Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS