Thời sự - Chính trị
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
19:24' 1/12/2021
Sáng 1-12, Đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết XIII của Đảng) theo Quyết định 138-QĐNS/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Toàn cảnh buổi làm việc.


Về phía TP. Hồ Chí Minh, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không phô trương, tránh hình thức, chú trọng vừa quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vừa đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây là chính”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Các cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hành động cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, xem kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để kiểm điểm đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về Nghị quyết; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, Thành ủy đã ban hành đề án hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai Thành phố giai đoạn 2020-2025; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2021-2025; kế hoạch sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đội ngũ chuyên trách tại các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020-2024,… Ban Thường vụ Thành ủy cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết. Các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, cũng là bước đầu tiên đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đến ngày 25-11 có hơn 231.700 trong tổng số hơn 245.200 đảng viên đã tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt tỷ lệ hơn 94%; 100% đảng viên sau nghiên cứu, học tập Nghị quyết có bài thu hoạch, đảm bảo yêu cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn Thành phố đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo như: triển khai trực tuyến, chuyển tải tài liệu học tập, chuyển thành infographic, nội dung ngắn gọn, súc tích nêu những vấn đề cốt lõi, các đường dẫn (link) tài liệu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ Trang tin Điện tử Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đến đảng viên, quần chúng và nhân dân tự chủ động nghiên cứu, tham khảo nhằm kịp thời đưa quan điểm, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức học tập khoa học, khai thác tốt công nghệ thông tin đã giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở hiểu rõ về cơ sở lý luận, phương pháp tính toán khoa học, căn cứ tình hình thực tiễn đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn 2021-2026, bước đầu đã tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên dự học.


Đồng chí Trương Thị Mai trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của Thành phố tập trung tối đa các nguồn lực cho phòng, chống dịch nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng chậm so với tiến độ Trung ương yêu cầu; một số chương trình, kế hoạch, đề án chậm triển khai so với dự kiến ban đầu.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, ngay khi Thành phố chuyển sang trạng thái "bình thường mới", các cấp ủy tiếp tục tập trung tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng.   
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS