Thời sự - Chính trị
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội
19:24' 1/12/2021

Chiều 30-11, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 138 chủ trì cuộc làm việc. Tham dự làm việc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Duy Linh).Nhiều quyết sách đáp ứng đòi hỏi thực tiễn phát triển 

Báo cáo tại cuộc làm việc, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 01) đạt được những kết quả bước đầu tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình, đánh giá cao dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 138. “Công tác kiểm tra của Đảng đem lại tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về xây dựng Đảng của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc, giúp Đảng đoàn Quốc hội nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết sách của Quốc hội liên quan việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công hai kỳ họp, xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay trả nợ công, kế hoạch sử dụng đất quốc gia… đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Duy Linh).

Thời gian qua, Quốc hội xem xét thông qua một số dự án luật, nghị quyết, nghiên cứu xem xét ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính cấp bách, điển hình là Nghị quyết 30/QH15/2021, trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 5 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thực hiện các chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và phục hồi kinh tế. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm sát sao, hướng dẫn kịp thời hoạt động của HĐND trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới; dự kiến, Quốc hội sẽ tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay.

Đánh giá kết quả vừa qua, Trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ: Điều này cho thấy sự chủ động, khẩn trương của Quốc hội để đáp ứng ngay các nhiệm vụ cần thiết, cấp thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Hoạt động của Quốc hội không bị gián đoạn. Quốc hội đã đổi mới hoạt động, tổ chức kỳ họp theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, và quan trọng nhất là vẫn bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ mọi vấn đề về nguyên tắc, quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội, tiếp tục nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

“Những kết quả đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của Nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Lan tỏa các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, toàn diện và đồng bộ đã được nêu trong Báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội, nổi bật là tinh thần nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu trình Bộ Chính trị để thành lập Đảng đoàn, các tổ Đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và 63 tổ Đảng tại các Đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước. 

Đoàn Kiểm tra cho rằng, đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, gắn bó chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với chức năng và thực tiễn hoạt động của Quốc hội. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phù hợp Hiến pháp, pháp luật. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng đoàn Quốc hội dành sự quan tâm để tiếp tục phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng là những cơ chế đại diện Nhân dân, bảo đảm cho Nhân dân được tham gia vào quá trình quyết định chính sách, pháp luật.

“Đối với Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội đóng vai trò quan trọng cho thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới” - đồng chí nêu rõ.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời đồng bộ, thống nhất khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. 

Nguồn: Báo Nhân Dân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS