Thời sự - Chính trị
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp
9:15' 30/11/2021

Ngày 29-11, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Hội thảo chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối dự, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 04-CTr/ĐUK ngày 6-5-2008 nhằm thực hiện Nghị quyết và đã tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng uỷ Khối đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối đến chi bộ, đảng viên; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, chuyên đề thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt, các cấp uỷ đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết bằng bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, bí thư cấp ủy hằng năm; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được các cấp ủy quan tâm kiện toàn theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện, đảm bảo chất lượng đảng viên mới kết nạp, nhiều đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi trẻ, là nữ, công nhân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung và hình thức. Các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác. Thực hiện nghiêm túc chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở, bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên của doanh nghiệp.


Đồng chí
Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối quan tâm đổi mới. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đổi mới nội dung và quy trình ban hành nghị quyết; cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, giao nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chuyên đề cụ thể, xác định được những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo đã có tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp, đơn vị. 

Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên được tăng cường, kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để giúp đỡ khắc phục hoặc xử lý theo quy định. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Ðảng. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cấp ủy cơ sở được tăng cường, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối luôn giữ vững vai trò là công cụ điều hành quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, điều tiết ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 700.000 người lao động; đi đầu trong an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

* Trong thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ thực tiễn công tác, các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, chăm lo quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các loại mô hình tổ chức cơ sở đảng, xây dựng quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 38 đảng bộ trực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 1 đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở, 5 đảng bộ cơ sở); trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, 2 đảng bộ cơ quan. Tính đến ngày 30-9-2021, toàn Đảng bộ Khối có 1.169 tổ chức cơ sở đảng (731 đảng bộ cơ sở, 438 chi bộ cơ sở); có 23 đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 95 đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, 154 đảng bộ bộ phận, 5.568 chi bộ trực thuộc và 87.428 nghìn đảng viên.


Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS