Thời sự - Chính trị
Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới
17:27' 4/11/2021

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) và Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Toàn cảnh Hội thảo.


Đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) và đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…”. Trong những năm qua, để giữ vững và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ta không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, từ đó lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII đã khẳng định “phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên”.

Đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Đồng chí Trần Thị Minh cũng khẳng định, Hội thảo là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu sâu sắc về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng trao đổi, thảo luận các vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các giai đoạn cách mạng và đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đây là những luận cứ khoa học quan trọng để Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) tiếp thu, hoàn thiện đề tài nghiên cứu và thiết thực tham mưu triển khai Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), góp phần cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề nhằm góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng như tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ,…

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho biết, vấn đề Hội thảo bàn luận hôm nay là vấn đề khó và rất hệ trọng khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến nội dung nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và xác định một trong những trọng tâm của nhiệm kỳ là “đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”.

Đồng chí Vũ Văn Phúc đánh giá, thông qua 21 tham luận, 9 ý kiến phát biểu từ các chuyên gia, nhà khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm những cơ sở về mặt lý luận và thực tiễn nhằm hệ thống hóa những vấn đề chủ yếu về các đảng chính trị cầm quyền hiện nay; kinh nghiệm cầm quyền của một số đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền; năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã phân tích đánh giá thực trạng năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; những yêu cầu của tình hình mới đối với năng lực cầm quyền của Đảng ta, những thuận lợi, khó khăn, phương hướng tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng thời, đề xuất những giải pháp  khả thi tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS