Thời sự - Chính trị
Xin ý kiến chuyên gia vào đề án sửa đổi các quy định về TCCSĐ trong doanh nghiệp nhà nước
17:43' 12/10/2021
Sáng 12-10, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào các đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW và Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư. Các đề án dự kiến trình Ban Bí thư vào tháng 11-2021.


Toàn cảnh Hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc chuẩn bị các đề án trình Ban Bí thư năm 2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được giao chủ trì, xây dựng 3 đề án gồm: (1) Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); (2) Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; (3) Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương (gọi tắt là Đề án 287, Đề án 288, Đề án 219).

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư đã ban hành hơn 11 năm nhưng chưa được tổng kết, đánh giá. Mặt khác, từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định mới về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp kèm theo nhiều nội dung mới về lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng, cần được tổng kết, đánh giá và nghiên cứu bổ sung, cập nhật vào các quy định, quyết định mới của Ban Bí thư, nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp, mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập để triển khai xây dựng các đề án. Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đều là các đồng chí thuộc ban cán sự đảng một số bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảng đoàn cơ quan Trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy (nơi có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn). Dự thảo các văn bản được tổng hợp dựa trên việc tổng kết của các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn ở Trung ương trong việc thực hiện các quy định, quyết định nêu trên.

Đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã tổng hợp, xây dựng được các văn bản gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết, Dự thảo Đề án, Bảng so sánh, Tờ trình Ban Bí thư và Dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 287, Quy định 288 và Quyết định 219.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều đánh giá Đề án 287, 288, 219 có nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước doanh nghiệp, một số ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương,... Đã trải qua qua 3 kỳ Đại hội, 2 lần sửa đổi Luật Doanh nghiệp cộng với nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, việc sửa đổi, bổ sung các quy định trên là hết sức cần thiết.

Trên cơ sở tài liệu được chuẩn bị, các đại biểu cũng đánh giá cao sự quá trình triển khai thực hiện, nghiên cứu bài bản, nghiêm túc, công phu của ban chỉ đạo, tổ biên tập các đề án. Các chuyên gia nhà khoa học tại Hội thảo đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng giúp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các đề án trình Ban Bí thư.

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS