Thời sự - Chính trị
Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy
17:42' 11/10/2021

Sáng 11-10, BTV Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn MTTQ TP. Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết; Để thực thiện quá trình sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng thuộc Thành ủy theo chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy xây dựng Đề án “Rà soát, sắp xếp một số mô hình tổ chức đảng thuộc Thành ủy”. Theo đó, thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế (thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố) và 20 chi bộ, đảng bộ chi cục thuế quận, huyện, thị xã chưa thực hiện mô hình chi cục thuế khu vực, gồm 46 TCCSĐ trực thuộc, 2.155 đảng viên.


Sau khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam có 323 đảng viên, không đủ điều kiện là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy nên chuyển giao thành đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Đảng bộ Cục Thuế có vị trí, vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Hiện tại, số thu ngân sách nhà nước hằng năm do Cục Thuế thành phố quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước. Việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế lên đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy vừa khẳng định vị trí quan trọng của Đảng bộ Cục thuế, vừa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phù hợp chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mô hình các chi cục thuế địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Với Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, đồng chí nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng bộ hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Thành ủy về sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại mô hình các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm rõ và tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng và quyết định của Thành ủy.

Các ban đảng và Văn phòng Thành ủy tăng cường hướng dẫn Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức tốt việc tiếp nhận Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.

Các tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng tổ chức đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động; trong sạch về đạo đức và lối sống; chặt chẽ về tổ chức để quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng đã đề ra.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS