Thời sự - Chính trị
Sẽ có 8 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ thực hiện chuyển đổi định kỳ
14:59' 1/10/2021
Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư của quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ ở địa phương.


Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, 8 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có thời hạn là 5 năm; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, có thời hạn là 3 năm; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế, có thời hạn là 5 năm; Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp, có thời hạn là 5 năm; Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp, có thời hạn là 5 năm; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật, có thời hạn là 5 năm; Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, có thời hạn là 3 năm; Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, có thời hạn là 5 năm.

Thông tư này sẽ bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV, ngày 26-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS