Thời sự - Chính trị
Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
23:29' 25/12/2020

Ngày 25-12-2020, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”. Đồng chí Đại tướng, GS, TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có: đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Nhà xuất bản và lãnh đạo các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Trong giai đoạn 2015-2020,  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã triển khai biên tập, xuất bản 56 đầu sách của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, với tổng số lượng in 200.196 bản và 18.918 trang in, trong đó có một số ấn phẩm tiêu biểu như: cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015), tổng kết chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Công an nhân dân, của Đảng bộ Công an Trung ương; Bộ sách Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Cuốn sách Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đồng chí đến công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta; Cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2020),...

Đặc biệt, đồng chí Đại tướng, GS, TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp biên soạn và chỉ đạo biên soạn nhiều ấn phẩm có giá trị, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống chính trị là Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiêu biểu là bộ sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” với các ấn phẩm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh”;“Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh” của Hồ Chí Minh

Có thể khẳng định, những ấn phẩm của Bộ Công an được biên tập, xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua được triển khai nghiên cứu, biên soạn kỹ lưỡng, công phu, giải đáp nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp mà thực tiễn đặt ra. Các ấn phẩm thể hiện sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản và Kỷ niệm chương của Nhà xuất bản “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho các tập thể, đơn vị và cá nhân trực thuộc Bộ Công an có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành của Đảng, Nhà nước cũng như sự phát triển của Nhà xuất bản. 

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Kỷ niệm chương của Nhà xuất bản “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an

Bằng khen là niềm vinh dự đối với Nhà xuất bản, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà xuất bản và các học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị, các chuyên gia của Bộ Công an. Đồng thời, việc trao Kỷ niệm chương là sự đánh giá cao vai trò của các tập thể, đơn vị và cá nhân trực thuộc Bộ Công an với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung và sự phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng.

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS