Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 7-12 đến ngày 20-12-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
20:16' 23/12/2020
Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) và cuộc họp của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương được ghi nhận và đánh giá cao. Tiếp tục công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Hoàn thành việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức chấm sơ khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ V; lựa chọn 101 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Tích cực chuẩn bị tổ chức các hội nghị cuối năm 2020 bảo đảm chất lượng. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 21-12-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị giao ban chiều ngày 21-12-2020.


Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 14 (khoá XII), trong đó: Đã tham mưu về Phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII được BCH Trung ương khóa XII thống nhất cao. Tham mưu giải trình với Ban Chấp hành Trung ương về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng, cùng với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII được đánh giá chuẩn bị “công phu, bài bản, chu đáo, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước”.

Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo dõi, đôn đốc việc phân công cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016-2021. Hoàn thành việc tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 62 đồng chí trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho 61 đồng chí phó trưởng ban. Tổng hợp danh sách các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, thanh niên Việt Nam tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục xây dựng dự thảo Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó: Tham mưu tổ chức cuộc họp của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; tổ chức Đoàn đại biểu của Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 Cụm thi đua số 1 (tại Bắc Kạn); tiến hành tổng kết, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân năm 2020 bảo đảm thực chất đúng tiến độ, theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Môt là, tích cực tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung về công tác nhân sự Đại hội XIII trình Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII); tiếp tục thẩm định, rà soát hồ sơ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng. Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là, hoàn thiện Chương trình làm việc toàn khóa XIII và Chương trình công tác năm 2021 của Ban. Xây dựng “Báo cáo tình hình chính trị nội bộ năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”. Chuẩn bị có chất lượng các nội dung Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2020 và các hội nghị tổng kết Ban năm 2020.

Ba là, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; hoàn thiện nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Tân Sửu (số 1+2-2021). Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền hướng tới Đại hội XIII của Đảng gắn với cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới”. Trích phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS