Thời sự - Chính trị
Họp báo thông tin về Hội nghị toàn quốc công tác tổng kết phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020
19:44' 9/12/2020

Chiều 9-12-2020, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị toàn quốc công tác tổng kết phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013-2020 sẽ diễn ra vào ngày 12-12-2020..
Các
đồng chí chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại cuộc họp báo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, Hội nghị lần này được tổ chức trước thềm Đại hội XIII của Đảng và có một ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tổng kết công tác PCTN của cả nhiệm kỳ Đại hội XII và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay. Hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ PCTN trong thời gian tới. Điều này cũng thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCTN, khẳng định công tác này không dừng, không nghỉ, không trùng xuống mà ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2-2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Kết quả đạt được trong công tác PCTN thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, Báo cáo tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 đã chỉ ra 9 yếu tố góp phần tạo nên những kết quả bước đầu: Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác PCTN. Một số khâu yếu, việc khó có nhiều vướng mắc trong PCTN đã tập trung tháo gỡ kịp thời và có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Việc ban hành và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngày càng đồng bộ, nhất là kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ,... Công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN có nhiều đổi mới, vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí trong PCTN ngày càng được khẳng định và phát huy. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong PCTN ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN. Hợp tác quốc tế về PCTN được tăng cường và đạt kết quả tích cực... Nhìn chung, để công tác PCTN đạt được kết quả toàn diện, rõ rệt phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa “4 không” trong PCTN: Không thể, không dám, không cần và không muốn tham nhũng. Báo cáo cũng chỉ ra 7 bài học kinh nghiệm và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác PCTN trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN từ khi được thành lập đến nay đã đưa hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận, xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ba cấp độ. Cấp độ một là Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, cấp độ hai là Ban Nội chính Trung ương theo dõi chỉ đạo, cấp độ ba là các tỉnh thành theo dõi chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã trực tiếp theo dõi chỉ đạo (án cấp độ 1) 133 vụ án, 94 vụ việc. Đến nay các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, phúc thẩm là 61 vụ án, 581 bị cáo. Riêng từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay đã xử lý 127 vụ án, 91 vụ việc, xét xử sơ thẩm 72 vụ án, 637 bị cáo, xét xử phúc thẩm là 54 vụ án, 484 bị cáo.


Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
 thông tin tại cuộc họp báo.

Chia sẻ thêm tại buổi họp báo về  5 cấp độ phối hợp trong giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, ở cấp độ một, vụ án vụ việc nào đó có khó khăn, vướng mắc thì thủ trưởng ngành đó chủ trì cuộc họp liên ngành, mời các cơ quan liên quan dự để trao đổi. Nếu vẫn chưa có sự thống nhất thì Trưởng Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp liên ngành để giải quyết. Nếu vẫn chưa giải quyết được thì chuyển lên cấp độ hai là đồng chí Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp liên ngành. Trường hợp cấp độ 2 chưa giải quyết được thì chuyển sang cấp độ 3 là tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN với đồng chí Tổng Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo họp lại để giải quyết. Nếu vẫn chưa xong thì sẽ họp toàn thể Ban chỉ đạo (cấp độ 4), ở cấp độ này nếu vẫn chưa giải quyết được thì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cấp độ 5) để giải quyết khó khăn vướng mắc.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 sẽ được tổ chức trực tuyến ở 82 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và trong Quân đội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN  và các đồng chí Thường Trực Ban Chỉ đạo PCTN sẽ chủ trì Hội nghị.

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS