Thời sự - Chính trị
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý
18:18' 9/12/2020

Sáng 9-12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (lớp thứ hai năm 2020). Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai giảng lớp học.

                                      Các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng lớp học.

Dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học cùng hơn 100 học viên đến từ các đảng bộ trực thuộc Khối Các cơ quan Trung ương.

Lớp học diễn ra từ ngày 9 đến 10-12, các học viên sẽ được truyền đạt và trao đổi 6 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới; Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; Tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, 6 chuyên đề là những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là cập nhật kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là một số kỹ năng góp phần nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị các học viên tham gia khóa học cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là vấn đề mới, vấn đề khó còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS