Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 30-11-2020 đến ngày 6-12-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
17:5' 8/12/2020

Tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9 của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII. Ban hành Hướng dẫn về một số công việc tiếp tục thực hiện sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 tại 70 điểm cầu trên cả nước. Tích cực triển khai chấm sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 và các công tác nội bộ cơ quan. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 7-12-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì Hội nghị giao ban chiều 7-12-2020.


Sau thành công của Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương phát hành Kỷ yếu Hội nghị để làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm tình hình phân công cấp ủy, ủy viên ban thường vụ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước của các đảng bộ trực thuộc Trung ương và triển khai Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Ban Tổ chức Trung ương tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 khoá XII, Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trình Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tại kỳ họp thứ 9. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện có chất lượng các đề án, nhiệm vụ 2020 và đề xuất nội dung vào Chương trình toàn khoá XIII của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ. Trong đó, đã phát hành Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại năm 2020 và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020; tổ chức Đoàn cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2020) và chuẩn bị tốt nội dung phục vụ buổi tiếp và làm việc giữa Bộ Chính trị ta với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hoàn thành việc tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 của Ban. Tổ chức các Đoàn công tác dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020 tại Cụm thi đua số 4 - Tây Ninh và Cụm thi đua số 5 - Trà Vinh. Phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, thăm hỏi, động viên và trao quà cho con của liệt sĩ Phạm Văn Hướng hi sinh ở Thủy Điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái”, sẻ chia trong cộng đồng.

Thời gian tới, Lãnh đạo Ban chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Môt là, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhất là việc phân công cấp ủy viên, uỷ viên ban thường vụ và kiện toàn các chức danh Nhà nước. Tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII), Đại hội XIII của Đảng. Tập trung hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao và hoàn thiện Chương trình làm việc toàn khóa XIII và Chương trình công tác năm 2021.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; hoàn thiện nội dung tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân Tân sửu năm 2021.

Ba là, tham mưu Kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác tổng kết cuối năm (nhận xét đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng và bổ sung hồ sơ cán bộ năm 2020). Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện đầy đủ 5K:“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS