Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 21 đến ngày 27-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
9:19' 30/9/2020

Ban Tổ chức Trung ương dự, theo dõi, nắm tình hình các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; dự họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Báo cáo “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” trình Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp tham mưu thẩm định Đề án nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương và quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung cao độ chuẩn bị Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm và chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 28-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban tuần của Ban Tổ chức Trung ương, chiều 28-9-2020.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã dự, theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội 14 đảng bộ trực thuộc Trung ương, qua tổng hợp báo cáo nhanh kết quả, các đại hội cơ bản tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo hướng dẫn của Trung ương, công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan; chất lượng văn kiện cũng như việc thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được nâng lên. Việc bầu cử cơ bản bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu.    

Tiếp tục phối hợp tham mưu thẩm định Đề án nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về bố trí số lượng phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ để trình các cấp có thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII báo cáo Bộ Chính trị; hoàn thiện Đề án Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.    

Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, ban hành Kế hoạch tổ chức buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V, chuẩn bị tổ chức chương trình về nguồn và nhận bàn giao Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà bia Kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.    

Thời gian tới, Lãnh đạo Ban chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tâp trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao:

Một là, tiếp tục theo dõi, dự và nắm tình hình, kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, chuẩn bị một bước cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung cho công tác nhân sự.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Trung ương 13, khóa XII bảo đảm tiến độ và chất lượng; tập trung tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ba là, tham mưu chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chuẩn bị  các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương về nguồn tại Tuyên Quang; tập trung hoàn thiện Dự án cải tạo Phòng Truyền thống cơ quan; xây dựng chương trình văn nghệ Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Ngành.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS