Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái
22:31' 28/9/2020

Ngày 28-9-2020, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; việc kiện toàn nhân sự và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 và năm 2021 của địa phương.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, được Bộ Chính trị tin tưởng, giao nhiệm vụ, trọng trách Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.


Cùng dự làm việc có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.


Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Với quyết tâm chính trị cao, bằng những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, Tỉnh ủy Yên Bái đã nỗ lực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời lãnh đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.


Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi thay, khang trang, tươi đẹp. Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao, bảo đảm mọi người dân đều được chăm lo, thụ hưởng các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.


Bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội kỹ lưỡng, công phu, khoa học, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Trong đó, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều điểm mới trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đã mạnh dạn đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Chương trình hành động là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, xác định rõ 3 khâu đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội. Chất lượng tham luận tại Đại hội được nâng lên rõ rệt. Thực hiện tốt việc gợi ý thảo luận tại Đại hội, nhất là góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” và những nội dung liên quan trực tiếp đến phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới.


Công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, giới thiệu, thẩm định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên quan đến nhân sự cấp ủy. Do vậy, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử và được đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu rất cao, đa số các đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối (100%). Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ (10,42%), cán bộ nữ (16,67%), cán bộ người dân tộc thiểu số (27,08%) tham gia cấp ủy đều đạt, vượt mục tiêu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Tại Đại hội đã bầu 19 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhất trí cao với 19 chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Một là, tập trung lãnh đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Trong đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tham nhũng, tiêu cực, tệ quan liêu, xa dân là những nhiệm vụ trọng tâm.


Hai là, tập trung kiện toàn nhân sự Nhà nước sau Đại hội Đảng bộ và chuẩn bị thật tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện chuyển giao thế hệ lãnh đạo vững vàng, chắc chắn với sự đoàn kết, thống nhất cao.


Ba là, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới tập trung lãnh đạo thực hiện, hoàn thành thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề, cơ sở thật tốt cho năm 2021.


Bốn là, chú trọng khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao "chỉ số hạnh phúc" của nhân dân.


Năm là, giữ vững quốc phòng, an ninh trọng tâm là ổn định chính trị, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.


Sáu là, chấp hành nghiêm túc và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước; phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
* Tiếp đó, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 
Theo đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
* Trước đó, nhân chuyến công tác tai tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Minh Chính đã thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Minh Chính đã nói chuyện thân mật với giáo viên và học sinh trong Trường; tặng quà cho Nhà trường và các học sinh tiêu biểu; trồng cây lưu niệm tại sân trường.

Hương Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS