Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 14 đến ngày 20-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
22:31' 21/9/2020

Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ phiên họp lần thứ tám Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng. Ban hành Kế hoạch phân công cán bộ dự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2020; tổ chức Hội nghị tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Tham gia góp ý vào văn kiện và đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung hoàn thiện các đề án đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo các cấp có thẩm quyền. Tích cực chuẩn bị các nội dung kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 21-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì cuộc họp giao ban chiều 21-9-2020.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ để trình các cấp có thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ phiên họp lần thứ 8 của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII, trong đó: Tổ chức các hội thảo khoa học xin ý kiến các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII; tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII để hoàn thiện Dự thảo, chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ban hành Báo cáo tổng kết đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị trực tuyến để tập huấn về sử dụng phần mềm hồ sơ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự của một số địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Ban hành Kế hoạch phân công các đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương dự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; công văn hướng dẫn, đề cương báo cáo và biểu mẫu thống kê số liệu, kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn tất bình chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân tiêu biểu khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước, cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, của tập thể, cá nhân; việc cử đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Triển khai nghiêm túc, khách quan Quy chế thí điểm đánh giá cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương.

Thời gian tới, Lãnh đạo Ban chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ, nhất là các đề án trình Hội nghị Trung ương 13, khóa XII bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy của các địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp tỉnh. Tích cực chuẩn bị thật tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS