Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 31-8 đến ngày 7-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
20:8' 8/9/2020

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Tổ chức tốt Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ tháng 9-2020. Ban hành Báo cáo nhanh kết quả đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu góp phần chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ Chính trị đúng tiến độ, có chất lượng. Tích cực chuẩn bị các nội dung kỷ niệm 90 Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 7-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban tuần từ ngày 31-8 đến ngày 7-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ  tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, tích cực theo dõi, nắm tình hình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, cụ thể: Tính đến ngày 7-9-2020, cả nước đã tổ chức 1.306/1.312 đại hội cấp trên cơ sở, đạt 99,54%; trong đó, có 63/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đã ban hành Báo cáo chính thức kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực thẩm tra, thẩm định hồ sơ nhân sự chuẩn bị đại hội cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự của 37/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế bầu cử và quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tình hình đội ngũ đảng viên và công tác đảng viên…

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức tốt Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đánh giá kết quả tháng 8-2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9-2020 với sự tham dự của hơn 1.400 đại biểu, qua đó chung tay tháo gỡ 32 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện Quy chế thí điểm đánh giá cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cơ quan từ năm 2016 đến nay. Theo dõi, tổng hợp kết quả việc thực hiện Hướng dẫn 29 về phát động thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Ngành...

Thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các vụ, cục, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời bám sát chương trình làm việc, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tham mưu chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào công tác thẩm định, thẩm tra, đánh giá nhân sự bảo đảm đúng quy định, nhưng phải “đúng người, đúng việc”. Tích cực tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy của các địa phương, cơ quan, đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị.

Hai là, tập trung nghiên cứu, hoàn thành các đề án, nhất là các đề án trình Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; dứt khoát không bao che, tiếp tay, làm công cụ cho chạy chức, chạy quyền.

Ba là, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; tích cực chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên được giao.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS