Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh
16:51' 1/9/2020

Ngày 1-9-2020, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.


Cùng dự làm việc có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ; có diện tích tự nhiên 4.041,3km2, tổng dân số 1.171.683 người; có 22 dân tộc thiểu số; 69% dân số là người có đạo. Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc với 94 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, với 579 TCCSĐ và 36.821 đảng viên. Với đường biên giới dài 240km giáp với Vương quốc Căm-pu-chia, có 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát cùng 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ, Tây Ninh không chỉ là một đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hoá, dịch vụ, du lịch, thương mại giữa các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, mà còn là một vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp trên cơ sở theo quy định. Đến nay, đã có 1.752/1.752 (100%) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 579/579 (100%) TCCSĐ; 13/13 (100%) đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành đại hội theo đúng yêu cầu, nội dung. Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện; trong đó, kết quả bầu cấp ủy cấp huyện có tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi đạt 15,13%, cán bộ nữ đạt 18,91%. Tỉnh đã hoàn thành các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ để báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch. 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện: Tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân hằng năm là 7,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.135 USD; thu ngân sách có mức tăng trưởng khá cao và bền vững hơn, bình quân hằng năm đạt 9,9%/năm, vượt Nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao; chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học; đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện; 45/71 xã đạt chuẩn (63,4%) nông thôn mới. Hạ tầng giao thông được đầu tư, chú trọng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,8%. An sinh xã hội được quan tâm; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương; đời sống vùng nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh Tây Ninh đã đạt được, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Có được kết quả trên là sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhất là chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong toàn Đảng, tạo sức lan toả trong xã hội, trong nhân dân, bảo đảm “trong ấm, ngoài êm”, tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của Đảng, của Nhân dân; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lợi ích cục bộ, xa dân “lợi ích nhóm” và tham nhũng, tiêu cực. Chỉ có đoàn kết thống nhất, Đảng bộ tỉnh mới sáng suốt đưa ra quyết định đúng và trúng những vấn đề trọng yếu, mới chọn ra được đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tâm, có tài phụng sự cho lợi ích của tập thể, cho cách mạng và vì Nhân dân.

Hai là, tổng kết rút kinh nghiệm đại hội cấp trên cơ sở để chuẩn bị thật tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị phải nêu bật được trọng tâm công tác và vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo hướng: “Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh là thường xuyên, trọng yếu và tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng”. Báo cáo kiểm điểm của BCH phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị. Thảo luận Văn kiện Đại hội cấp trên phải có gợi ý những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn ý kiến khác nhau và bám sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, việc chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 phải gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khoá XV. Từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm phải thực hiện nhất quán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín. Không bố trí người nhà, người thân, “cánh hẩu” thiếu tiêu chuẩn, điều kiện hoặc hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân với động cơ, mục đích không trong sáng.

Bốn là, phương hướng hoạt động trong thời gian tới, cần tiếp tục nhận diện và định vị Tây Ninh trong tương quan quốc gia và quốc tế để có chiến lược, quy hoạch, phát triển đúng hướng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; coi trọng yếu tố liên kết vùng trong quá trình phát triển, nhất là liên thông phát triển về hạ tầng giao thông, công nghiệp đô thị; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các chương trình đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đột phá về nông nghiệp công nghệ cao, đột phá về du lịch, đột phá về nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm mang tính lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương như dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Điện năng lượng mặt trời; phát triển đô thị, công nghiệp…

Tây Ninh cần tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình có công với nước, các gia đình còn khó khăn; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, nhất là những vấn đề còn tồn đọng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Năm là, cần có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng trong điều kiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; trong đó, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”,lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; có các phương án, kịch bản phù hợp với tình hình thực tiễn, không để bị động, ảnh hưởng đến tiến độ đại hội.

Thanh Văn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS