Thời sự - Chính trị
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức đầu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương
0:37' 27/8/2020

Chiều 26-8, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho 31 cán bộ được tuyển dụng theo Nghị định 140/NĐ-CP của Chính phủ và các cán bộ được tiếp nhận về Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2016-2020 đã khai mạc với chuyên đề đầu tiên “Một số vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”.
Toàn cảnh buổi học.

Đây là 1 trong 4 nhóm đối tượng mà Ban Tổ chức Trung ương tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (nhóm đối tượng 4).

TS. Trần Hậu Thành, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu chuyên đề đầu tiên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viên thuộc nhóm đối tượng 4.

Nhóm đối tượng 4 sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo 13 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: bồi dưỡng trang bị lý luận, kiến thức cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nghiên cứu, tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị trong Ban và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương.

Với đặc thù là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Các lớp học về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương năm 2020 được tổ chức cho 4 nhóm đối tượng nhằm mục đích nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng nghiên cứu; xây dựng các đề án, chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Các chuyên đề bồi dưỡng sẽ được xây dựng trên cơ sở nhu cầu bổ sung các kiến thức, kỹ năng công tác của từng nhóm đối tượng tại các vụ, đơn vị; bảo đảm tính thiết thực, chuyên sâu, gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, các chuyên đề bồi dưỡng cũng kịp thời cập nhật thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, xã hội, tình hình thế giới và khu vực, nhất là các chủ trương, chính sách mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sau đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cán bộ, công chức, viên chức nắm vững kỹ năng, kiến thức cơ bản, chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS