Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23-8-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
16:33' 25/8/2020

Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép “vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch”. Tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; tham gia góp ý dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập trung hoàn thành các đề án báo cáo Bộ Chính trị từ nay đến hết tháng 9-2020. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và chuẩn bị Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9-2020.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban chiều 24-8-2020.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp “chung sống an toàn với dịch” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, tập trung cao độ để hoàn thành các đề án, nhiệm vụ, trong đó đã đạt được một số kết quả cụ thể là: Đến hết ngày 23-8-2020, cả nước đã tổ chức 1.192/1.312 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đạt gần 91%; trong đó, có 45/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự của 15/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị. Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Khẩn trương hoàn thiện các đề án để báo cáo Bộ Chính trị từ đến hết tháng 9-2020 như: Quy chế bầu cử và quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để báo cáo Bộ Chính trị,…

Bên cạnh đó đã hoàn thiện nhiệm vụ thường xuyên và công tác cán bộ nội bộ. Tiến hành các quy trình giới thiệu Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tái ứng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm dân chủ đúng quy trình, quy định. Ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương năm 2020; đã họp Ban Chỉ đạo các hoạt động 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng,…

Phát biểu kết luận, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần qua, đồng thời chỉ đạo tiếp tục bám sát chương trình làm việc, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 để chung tay kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các đề tài, đề án báo cáo Bộ Chính trị trong từ nay đến hết tháng 9-2020.

Hai là, tích cực tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy của các địa phương, cơ quan, đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo kết quả đại hội cấp trên cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ba là, tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục chuẩn bị triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS