Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
20:58' 12/8/2020

Sáng 12-8-2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam để bàn bạc và giải quyết những đề xuất, kiến nghị về tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ, đảng viên và các hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày các nội dung kiến nghị tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày 6 nội dung, kiến nghị của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương gồm: (1) Đề án đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam thành Học viện MTTQ Việt Nam; (2) Đề án Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; (3) Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam; (4) Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam); (5) Điều chỉnh về đối tượng kiểm điểm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tại Điều 5, Chương II trong Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; (6) Hướng dẫn xác định vị trí việc làm, biên chế khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, Trung ương MTTQ Việt Nam nghiêm túc thực hiện và triển khai Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tinh giản biên chế, cơ cấu sắp xếp lại bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả như Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30-12-2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, hoạt động của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hiện nay gặp một số khó khăn, bất cập về biên chế, chế độ, chính sách và công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác. Chính vì vậy, Đảng đoàn báo cáo kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương để xem xét góp ý hoàn thiện các đề án và cùng tìm cách tháo gỡ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bất cập.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương luôn nỗ lực, cố gắng cùng tìm cách tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng chức trách, thẩm quyền của mình. Đồng chí cũng đề nghị, dựa trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và các ý kiến góp ý, phản biện của Ban Tổ chức Trung ương, đơn vị cần xem xét xây dựng lại đề án đổi tên, nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam thành Học viện MTTQ Việt Nam theo hướng phù hợp hơn. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong các mặt công tác liên quan tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đ.A

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS