Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
22:14' 8/5/2020

Sáng 7-5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thái Bình về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.


Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí dự Hội nghị.  

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 4 năm (2016-2019) của tỉnh Thái Bình đạt 10,2%/năm (vượt mục tiêu Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra là 8,6%/năm), là một trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng trưởng nhanh; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng/người/năm, tăng 65% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán được giao; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn xã hội hóa cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách công vụ được đẩy mạnh, 100% thủ tục hành chính và cải cách công vụ được thực hiện theo quy trình “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả).  

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ được tăng cường, quan tâm chỉ đạo, thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp, tạo ra những chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức -cán bộ được đổi mới mạnh mẽ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.  

Tỉnh ủy đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm theo đúng quy định, tiến độ, kế hoạch đề ra. Đến ngày 18-4-2020 có 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội; đến ngày 6-5-2020 có 51,7% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội theo quy định (trong đó, có 2 đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành 100%).  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh; mặc dù có việc đột xuất, bất ngờ và ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kế thừa có hiệu quả những thành tích của những năm trước để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước; củng cố, tăng cường nhiều hơn niềm tin của Nhân dân với Đảng.  

Đồng tình với các giải pháp, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ. Đồng chí yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng thời gian tới, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đề ra phương hướng của nhiệm kỳ tới sao cho sát với tình hình, đặc điểm của tỉnh và nhiệm vụ của các cấp nói chung trên nguyên tắc bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng phương hướng nhiệm vụ. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh phải chú trọng tìm tòi khâu đột phát, bứt phá của tỉnh; nhận diện và định vị chính xác tỉnh Thái Bình trong khu vực và trong cả nước; xác định tầm nhìn không chỉ cho nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn đến năm 2030.  

Đồng chí cũng lưu ý trong công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, cần quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23-4-2020 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”; kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  

Thay mặt BTV Tỉnh uỷ, đồng chí Ngô Đông Hải trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính. BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Ngọc Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
TIN BUỒN    (5/5/2020)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS