Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Sơn La
21:40' 22/9/2019

Ngày 22-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.


Trước buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La; thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Sơn La; dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá; tỉnh luôn quan tâm cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ, chủ động ban hành cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện 7 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá, đó là: Đột phá về cơ chế, chính sách, về phát triển, thu hút nguồn nhân lực và về phát triển cơ cấu hạ tầng. Dự kiến, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị và thành lập các tiểu ban phục vụ chuẩn bị đại hội; các tiểu ban đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương...
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu rà soát Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình mới; Quy định 282-QĐ/TW ngày 1-4-2015 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và những văn bản của Trung ương ban hành trước Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) để điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phù hợp… nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, về phát triển kinh tế, tỉnh Sơn La cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch; đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để phát triển sản xuất - kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính… Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La cần chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện; đẩy mạnh tuyên truyền tốt về thành tựu và những mặt được cũng như chỉ rõ nguyên nhân thành công và hạn chế, phân tích rút ra bài học kinh nghiệm; rà soát nhân sự bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, bảo đảm cơ cấu và chất lượng cán bộ; không bỏ lọt cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, vụ lợi, cá nhân chủ nghĩa, nhưng cũng không bỏ sót cán bộ có năng lực, trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các văn kiện đại hội cần tìm ra động lực mới cho sự phát triển, đặc biệt là tính tự lực, tự cường và cần tìm ra các mô hình mới để nhân rộng…

* Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Lễ công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 1294-QĐNS/TW ngày 21-6-2019 của Bộ Chính trị về nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; trao Quyết định số 1515-QĐNS/TW ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Hoàng Văn Chất.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những cống hiến của đồng chí Hoàng Văn Chất đối sự phát triển của tỉnh Sơn La. Đồng chí Phạm Minh Chính mong rằng, với bề dày kinh nghiệm, đồng chí Hoàng Văn Chất sẽ phát huy năng lực và uy tín của mình tiếp tục đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh đưa Sơn La tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho đồng chí Nguyễn Hữu Đông.

Với đồng chí Nguyễn Hữu Đông, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Đông là cán bộ lãnh đạo trẻ, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản và trải qua nhiều vị trí công tác tại các địa phương khác nhau, đồng chí Nguyễn Hữu Đông luôn thể hiện là cán bộ trẻ có bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để trau dồi, rèn luyện, thử thách. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Đông vinh dự được bầu là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hữu Đông tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước; với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS