Thời sự - Chính trị
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
18:58' 21/9/2019

Vừa qua, tại TP. Đà Lạt đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể và 250 đại biểu đại diện hơn 333.000 đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.




Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc nhiệm kỳ vừa qua.

Lâm Đồng hiện có 147 xã, phường, thị trấn; dân số hơn 1.307.160 người với 43 dân tộc anh em. Dân tộc thiểu số có 70.655 hộ với hơn 333.000 người, chiếm 24,1% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Đến cuối năm 2018, GDP bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt 35,84 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm từ 11,56% xuống 8,56%.

Đại hội lần này đặt ra mục tiêu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm từ 2 đến 3%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015; 100% thôn, buôn có điện; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất; bố trí cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp; trên 60% số người trong độ tuổi lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề...

Tại Đại hội, có nhiều tham luận trao đổi về công tác xóa đói, giảm nghèo; công tác giáo dục, đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc bản địa.

Đại hội đã bầu 29 đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II. Tại Đại hội, Uỷ ban Dân tộc và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen, trao Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nguyễn Thanh Hồng
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS