Thời sự - Chính trị
Họp báo Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"
20:41' 12/8/2019

Chiều 12-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức họp báo Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì buổi họp báo.


Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Ngọc An (ảnh trên) nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đây cũng là sự kiện khoa học, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bảo vật quốc gia, báu vật của mỗi người Việt Nam. Dự kiến Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 22-8 tại Hà Nội.

Tham gia Hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia, người làm công tác đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền, một số gương điển hình, đảng viên tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Các tham luận tại Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Bác về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên các phương diện. Trên phương diện lý luận, Hội thảo tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức "nêu gương" của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức "nêu gương" trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Qua hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, giá trị về lý luận tiếp tục được phát triển, vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, từ đó, làm rõ hơn tính khoa học, nhân văn, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

Về phương diện thực tiễn, Hội thảo tập trung làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Làm rõ các kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ giá trị lý luận, kết quả thực tiễn noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Di chúc của Người, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương để đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định nêu trên đảm bảo sát thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hội thảo thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng về Bác, noi gương Bác. Tôn vinh và tạo sự lan tỏa trong xã hội những gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động "noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Dự kiến sau Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nội dung cuốn sách tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị.


Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS