Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
21:40' 18/1/2019
Chiều 18-1-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó. Bám sát Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng, đạt được những kết quả cụ thể. Trong đó, nổi bật là: (1) Hoàn thành tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác của 2 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược về công tác tổ chức xây dựng đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. (2) Tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát chặt chẽ. (3) Chăm lo xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh. (4) Đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bước đầu có hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (5) Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “4 hóa”: Hạt nhân hóa lãnh đạo; Chuẩn hóa văn bản pháp quy; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tự động hóa tổ chức thực hiện”; (6) Tập trung nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra. Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, đó là: Tham mưu Lãnh đạo Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tham mưu Lãnh đạo Ban về tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng; Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; Tiếp tục chú trọng công tác nội bộ và Đảng bộ cơ quan; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan (ảnh trên) khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Tuy có nhiều việc mới, việc khó, nhưng cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương đã chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc. Năm 2019 là năm có vị trí quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm có khối lượng công việc nhiều hơn, phức tạp hơn, bởi vậy thay mặt Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Ban, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương phải nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn, nâng cao chất lượng chuyên môn để tham mưu lãnh đạo Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần chủ động bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”: Hạt nhân hóa lãnh đạo; Chuẩn hóa văn bản pháp quy; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tự động hóa tổ chức thực hiện; Tối ưu hóa kết quả hoạt động. Phát huy tinh thần, kết quả đạt được trong năm 2018, toàn thể cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao 3 Huân chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức xây dựng đảng; 10 tập thể được khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 7 tập thể được tặng Cờ. Tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 13 tập thể, 55 cá nhân. Tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 54 cá nhân. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan cho 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Minh Chính (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức xây dựng đảng.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình (thứ tư từ phải sang) tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho đại diện các tập thể xuất sắc.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình tặng Bằng khen của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cho 5 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018.


Đồng chí Phạm Quang Thao (trái) trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thanh Bình (phải).

Tin: Bảo YếnẢnh: Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS