Thời sự - Chính trị
Bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương
17:43' 7/8/2018
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo lớp học.
Ngày 7-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lần thứ nhất năm 2018. Dự khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, Ban Tổ chức Trung ương và toàn thể học viên.

Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ nhất năm 2018 gồm 57 học viên. Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 3 tuần với 19 chuyên đề, 3 báo cáo bổ trợ cập nhật đầy đủ các nội dung, trong đó tập trung vào các giải pháp mang tính chiến lược như: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam…

Cùng với việc nghiên cứu các chuyên đề, các học viên sẽ trao đổi, thảo luận các vấn đề từ thực tế địa phương như: Kỹ năng lãnh đạo, xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương của người lãnh đạo, quản lý... tạo cơ sở để xây dựng chính sách chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến chuyển lớn, bên cạnh những thuận lợi thì cũng có nhiều vấn đề lớn đặt ra, đòi hỏi cần có cách nhìn nhận để thay đổi cho phù hợp tạo ra bước phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra. Việc mở lớp là dịp để chúng ta có cơ hội nhìn nhận lại việc quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, nhất là các Nghị quyết của Trung ương gần đây trong việc cụ thể hóa, đưa ra những giải pháp, chính sách để thực hiện những đột phá chiến lược, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý các đồng chí học viên cần tập trung sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nội dung, chương trình của lớp học; đồng thời đề nghị Học viện và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất để học viên hoàn thành tốt chương trình học tập.

Thủy Hương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS