Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam :
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
16:52' 12/1/2018
Sáng ngày 12-1, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự.


Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn phát biểu khai mạc.

Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 nêu rõ: Năm  2017 xác định rõ những khó khăn, thách thức, tăng cường nắm bắt cơ hội, Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết sát đúng để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng và lãnh đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Hội đồng thành viên và Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp theo diễn biến thị trường để chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ; chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh và quản lý; xây dựng Đề án tái cơ cấu than - khoáng sản giai đoạn 2017-2020, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kiện toàn đổi mới cơ chế quản trị nội bộ, tinh giản lao động, đẩy mạnh thực hiện công tác an toàn lao động.

Bằng những giải pháp đồng bộ, Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho: Tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động, năng suất lao động đều tăng trưởng so với năm 2016; các hệ số tài chính chuyển biến theo hướng ổn định. Đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và an sinh xã hội trong nội bộ. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đều được cấp trên công nhận đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc. Trong năm 2017, trong Tập đoàn không để xảy ra vụ việc nổi cộm về tư tưởng trong cán bộ, nhân viên, an sinh xã hội, phòng, chống tham nhũng, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành từ Tập đoàn đến các công ty con, đơn vị trực thuộc.

Về công tác tổ chức, Đảng ủy đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể tại các đơn vị sắp xếp, tái cơ cấu; triển khai hướng dẫn các cơ sở chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”. Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐUK ngày 11-11-2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 25-4-2012 của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về công tác cán bộ: Đã rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược của Tập đoàn đúng quy hoạch, thủ tục, bảo đảm số lượng, chất lượng. Hoàn thành đào tạo 1 lớp đào tạo cán bộ nguồn công tác đảng cho 35 cán bộ trong quy hoạch. Lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 31 cán bộ, bổ nhiệm lại 35 cán bộ lãnh đạo diện Tập đoàn quản lý; bổ sung 26 cán bộ vào các chức danh BCH, BTV, bí thư, phó bí thư và UBKT các cấp trong Đảng bộ.

Về công tác bản vệ chính trị nội bộ: Thực hiện bảo đảm nguyên tắc công tác rà soát chính trị nội bộ; thẩm định, kiểm tra và cho ý kiến kết luận về chính trị đối với các trường hợp cán bộ được bổ nhiệm, bổ sung quy hoạch và quần chúng ưu tú được xét kết nạp vào Đảng.

Về công tác đảng viên: Toàn Đảng bộ kết nạp mới được 280 đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng và Vì sự nghiệp Ngành Kiểm tra của Đảng cho 6 đồng chí.

Kết quả đánh giá, phân loại TCCSĐ năm 2017 có 23/27 đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó có 7 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, không có cơ sở yếu, kém.

Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS